اهمیت آموزش و فواید دوره های آموزشی برای همکاران هتل

 اهمیت آموزش همکاران

آموزش همکاران یکی‌ از کلیدی‌ترین و پراهمیت‌ترین فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی‌ به شمار می رود و بهترین شیوه در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهر‌ه وری نیروهای انسانی‌ به شمار میرود.

با پیشرفت تکنولوژی در محیط کاری،همکاران باید مهارت‌ها و دانش خود را به روز کنند و اگر هتل تصمیم دارد در محیط رقابتی برتری داشته باشد باید از برنامه‌های آموزشی‌ سازمان یافته استفاده کند.

آموزش نیروی انسانی‌ در راستای ایجاد اتحاد درون سازمانی بسیار موثر است و کارفرمایان میتوانند کارکنان با تجربه را استخدام کنند و یا به آموزش نیروهای فعلی‌ در جهت افزایش مهارت‌های موجود بپردازند.هنگامی که هتل‌ها به آموزش نیروی انسانی‌ خود می‌پردازند قادر خواهند بود با ایجاد هماهنگی بیشتر و ارتقای روحیه همکاری به بهر‌وری بیشتری برسند.

آموزش همکاران در محیط کاری شامل اصول کسب و کار،دانش و مهارت‌های حرفه‌ای است و با آموزش‌های لازم همکاران قادر خواهند بود مهارت‌های فردی خود را در زمینه هماهنگی‌‌های محیطی‌ افزایش دهند.

فعالیت‌های آموزشی‌ باید کاملا کاربردی طراحی شوند و عدم وجود آموزش یا آموزش‌های ضعیف بازده افراد را کاهش میدهد و در نتیجه بر عملکرد آنها نیز تاثیرات به سزایی خواهد داشت

فواید آموزش همکاران

آموزش همکاران توانایی‌های آنان را افزایش میدهد و سبب استحکام ارزش رقابتی و بهبود شخصیت و توانایی‌های فردی خواهد شد این تنها همکاران نیستند که از دور‌ه های آموزشی‌ بهره می برند بلکه رضایتمندی مدیریت سازمان و میهمانان نیز با افزایش سطح خدمات بیشتر خواهد شد

فواید دور‌ه های آموزشی برای همکاران

افزایش سطح رضایتمندی

در طی فرآیند آموزش،همکاران به ماهیت کار و چگونگی‌ انجام آن واقف می شوند و نقش خود را در محیط کاری ارزیابی میکنند.علاوه بر آن با درک بهتر از شرایط کاری میزان علاقه آنها نیز افزایش می‌یابد.

افزایش خودباوری

پس از ارائه دور‌ه های آموزشی‌ سیستماتیک،همکاران درک بهتری از وظایف خود خواهند داشت و با استفاده از دانش و مهارتی که کسب میکنند اعتماد به نفس بهتری نیز در محیط کاری نشان خواهند داد و در نتیجه کیفیت خدمات افزایش پیدا خواهد کرد.

در واقع مدیریت منابع انسانی‌ در صنعت هتلداری از اهمیت چشمگیری برخوردار است.یکی‌ از مولفه‌های اساسی‌ دراین صنعت روابط خوب میان همکاران و تیم مدیریتی است. در واقع مدیریت مفید منابع انسانی‌ تضمینی برای رشد خواهد بود و یکی‌ از موثر‌ترین شیوه‌های افزایش بهر‌وری همکاران دور‌ه های آموزشی‌ می‌باشد.

بنابرین امروزه دور‌ه های آموزشی‌ از اهمیت زیادی برخوردار است.آموزش کارمندان یکی‌ از ابزار مدیریتی محسوب میشود و دارای مزایای بسیاری است از قبیل افزایش سطح بهر‌وری همکاران و تطبیق پذیری بیشتر با محیط.آموزش همکاران یکی‌ از روش‌های انگیزشی محسوب می شود و مهارت‌های آنان را به روز می‌کند و دانش آنان را نیز افزایش میدهد

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

مطالب آموزشی ۰ نظر

مدیریت تضاد، از مفاهیم تا کاربرد (بخش ششم)

روش های سالم و ناسالم مدیریت و رفع تضاد تضاد سبب تحریک شدید احساسات میشود و در صورت سوء مدیریت میتواند منجر به ناامیدی و سلب آسایش شود و خشم

مطالب آموزشی ۰ نظر

سفر یک مدیر:از یک دانشجوی مشتاق به یک مدیر هتل در صنعت مهمان نوازی

 همیشه دربارهی رهبری در صنعت هتلداری بیشتر صحبت میشود اما این مسئله در واقعیت خیلی‌ قابل رویت نمی‌باشد. اما وقتی‌ شور و اشتیاق را در رهبرانی این چنینی مشاهده می

مطالب آموزشی ۰ نظر

ارتقاء اعتبار و شهرت برند هتل در فضای مجازی چگونه امکانپذیر است؟ (بخش دوم)

از دیدگاه یک هتلدار شنیدن بازخورد ‌های منفی‌ دربأره هتل بسیار سخت است اما باید در کمال آرامش و بسیار حرفه ای عمل کنند. ما در استاندارد هتل مراحلی را

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!