در هنگام تغییر و تحویل شیفت خانه داری هتل چه مواردی باید انجام شود؟

تمامی‌ جزئیات و حوادث باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

مشکلات تعمیراتی و یا مواردی که رفع نقص شده است باید در فرم‌های مربوطه ثبت شود.

هر اتاقی‌ که در ساعت مقرر برای نظافت تخلیه نشده است و یا میهمان در آن حضور دارد باید گزارش شود.

مواد شیمیایی و یا ملحفه‌هایی که باید جایگزین شوند باید در فرم های مربوطه گزارش شود.

چک لیست روزانه نظافتی که نشان دهنده اتاق‌های نظافت شده و یا در حل نظافت است باید به سرپرست مربوطه تحویل داده شود.

پیگیری بازگشت اقلامی که میهمان از هتل به امانت گرفته است ( نظیر اتو و یا سشوار) باید انجام شود.

هرچیزی که مفقود شده است و یا در لیست‌ها ذکر نشده است باید به سرپرست مریوطه گزارش داده شود.

همچنین باید مواردی که نیاز به جایگزینی و یا مراقبت بیشتر است به دقت گزارش داده شود. (برای مثال اگر نیاز است که ملحفه اتاقی‌ عوض شود و یا محصولات آرایشی و بهداشتی آن جاگزین شود).

تمامی‌ این اطلاعات باید به خوبی‌ در گزارش‌ها قید شود تا همکاران در شیفت بعدی دچار سردرگمی نشوند و قادر باشند کارهای باقیمانده را به نحو احسن انجام دهند.

دقت این گزارش‌ها به خانه دارن کمک می‌کند تا وظایف خود را بهتر انجام داده و در نتیجه رضایت میهمانان نیز افزایش یابد.

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

خانه داری ۰ نظر

یک ترولی خانه داری ایده آل شامل چه چیزهایی است؟

شناخت ترولی خانه داری و ابزار و تجهیزاتی که با آن حمل می شود برای خانه داران از اهمیت بسیاری برخوردار است. ترولی‌ ها چرخ‌های متحرکی هستند که از آسیب

خانه داری ۰ نظر

مراحل نظافت حمام اتاق در هتل ها چیست؟

نظافت حمام پس از مرتب کردن تخت و پیش از گردگیری اتاق‌ ها انجام می شود و بر طبق سیاست‌های هتل است. ۳ مرحله اساسی‌ در این فرآیند وجود دارد و

خانه داری ۰ نظر

خدمات خانه داری و برخی از وظایف این بخش از هتل (بخش اول)

در این بخش تلاش می‌کنیم تا خدمات مختلفی‌ که دپارتمان خانه داری به میهمانان ارائه می‌‌دهد را بررسی کنیم: علاوه بر اقامت میهمان و امکاناتی که هتل در اختیار ایشان

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!