فرآیند جذب و انتخاب نیروی انسانی در هتل ها باید دارای چه استانداردهایی باشد؟

فرآیند جذب و انتخاب نیروی انسانی

هنگامی که به جذب نیرو‌های انسانی‌ در هتل خود فکر می‌کنیم باید از قواعد و اصولی پیروی کنیم که شرح آن میرود. اولین نکته این است که باید جذب نیرو‌های انسانی‌ به صورت فرایندی پیوسته و چند مرحله ای تعریف شود که بوسیله آن افراد ذی‌ صلاح به هتل ما راه پیدا کنند. همچنین لازم به ذکر است که اگر فرآیند جذب به خوبی‌ انجام نپذیرد و نیروهای شایسته برای فعالیت‌های مختلف به کار گرفته نشوند در مراحل بعدی مدیریت و رهبری آنها بسیار مشکل خواهد بود.

نکته دیگر که لازم به ذکر است درباره چگونگی‌ جذب نیروهای انسانی‌ است. مدیران ما باید فرآیند جذب نیرو‌ها از درون هتل را در اولویت قرار دهند و با ارتقا همکاران زمینه‌های لازم برای احراز پست‌های خالی‌ مهیا شود.اگر نیروهای لازم جهت احراز پست‌ها پیدا نشدند میتوانیم به جذب نیرو‌ها از خارج از هتل بپردازیم.

اغلب بسیاری از مدیران تنها پس از مرحله جذب نیروی انسانی‌ به مدیریت و رهبری آنها مبادرت می‌ورزند و فرآیند جذب به کلی‌ نادیده گرفته میشود. این یکی‌ از بزرگترین اشتباهاتی است که مدیریت اعمال می‌کند و باید مدیران از ابتدا به فکر اثر بخشی و کیفیت همکاران باشند.

در اکثر موارد تصور می شود که مدیران با تجربه قادر هستند خود به مصاحبه با نیروهای جدید مبادرت بورزند و این یکی‌ دیگر از اشتباهت رایج در زمینه مدیریت منابع انسانی‌ است.به نظر هرکسی میتواند مصاحبه کند اما تعداد اندکی‌ از مدیران قادر هستند مصاحبه‌هایی اثر بخش انجام دهند.به بیان دیگر هیچ کس نباید بدون دانش و تجربه کافی‌ به مصاحبه با نیروها مبادرت بورزد. هدف اصلی‌ از فرآیند جذب نیرو‌های انسانی‌ باید جذب و انتخاب نیرو‌های انسانی‌ مناسب با برنامه‌های ما باشد که بتوانیم با استفاده از دانش و تجربه آنها به اهداف کوتاه و بلند مدت هتلی دست یابیم.

هر بخش از این فرآیند به عنوان راهی‌ در جهت جذب بهترین نیرو‌های انسانی‌ تصور میشود و فریند جذب موفق باید دارای مولفه‌های زیر باشد.

 مرحله اول: پست خالی‌

اصولا اولین مرحله زمانی‌ اتفاق میافتد که فرصت شغلی‌ درون هتل وجود دارد و باید جهت موفقیت در این مرحله به موارد زیر توجه کافی‌ شود:

باید متوجه شویم چرا این پست خالی‌ است و شاید همکار قبلی‌ به دلایلی این شغل را رها کرده است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اگر این کار انجام نشود ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق دوباره رخ دهد. باید در نظر داشته باشیم که آیا امکان اینکه فردی از درون هتل پست مورد نظر را احراز کند وجود دارد یا خیر.با ارتقا درون هتلی انگیزه افراد افزایش پیدا می‌کند و ریسک جذب نیروی انسانی‌ تازه وارد کاهش می‌یابد. هنگامی که شرایط فوق اتخاذ شد می توانیم به شروع مرحله دوم فکر کنیم

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل کار

جذب نیرو‌های انسانی‌ فرایندی عملی‌در راستای کاهش مشکلات درون هتلی است و این امر با مصاحبه‌های موفق و هدف دار امکان پذیر خواهد بود. در راستای تجزیه و تحلیل کار باید به دو سوال اساسی‌ پاسخ داده شود.

همکار جدید برای چه کاری در نظر گرفته شده است و انتظار ما از وی چیست؟ در راستای پاسخ گوئی به چنین سالی‌ باید حیطه وظایف کاری کاملا مشخص شود و اگر تعریف مشخصی‌ ندارید باید به سرعت به فکر رفع این نقصان باشید. نباید انتظار داشت که نیرو‌های تازه وارد بدون آشنایی با وظایف خود از پس کار برآیند. اگر تعریف مشخصی‌ از حیطه و حوزه ی کاری وجود دارد باید مطمئن شویم که کاملا انعطاف پذیر است و همکاران جدید قادر خواهند بود به خوبی‌ خود را با آن تطبیق دهند. هنگامی که حیطه وظایف کاری را به عنوان بخشی از فرآیند جذب در نظر می‌گیرید باید به نکات زیر توجه کافی‌ داشته باشید.

بهتر است پیش از مرحله مصاحبه، این اطلاعات(حیطه وظایف) در اختیار فرد مصاحبه شونده قرار گیرد. باید براساس فرصت شغلی‌ مورد نظر به انتخاب افراد شایسته بپردازیم و اگر با توجه به سابقه شغلی‌ افراد حیطه وظایف آنان را تعریف کنیم کاملا اشتباه است. همچنین ممکن است سوالات مشخصی‌ برای فرد مصاحبه شونده در نظر گرفته شود.

اگر ما تعریف مشخصی‌ از حیطه وظایف شغل مورد نظر نداشته باشیم نمیتوانیم به سادگی‌ به ارزیابی نیروهای انسانی‌ بپردازیم.به هر حال در تشریح پست خالی‌ ما تنها به شرح انتظارات خود از فرد مورد نظر می‌پردازیم و باید مشخص کنیم  که چگونه افرادی برای احراز پست دارای صلاحیت میباشند. با توجه به سابقه کاری و تجربه افراد میتوانیم به درک بهتری از اینکه چگونه افرادی شایستگی کافی‌ برای احراز پست را دارا میباشند برسیم و  به درک بهتری از پتانسیل‌های آنان برسیم و هنگامی که شرایط کاری را می سنجیم قادر خواهیم بود نیروی انسانی‌ شایسته تری را جذب کنیم.

متاسفانه امروزه بسیاری از مدیران تنها تصویری کلی‌ از آنچه میخواهند انجام دهند را در نظر میگیرند.یکی‌ از دیگر از مشکلات مدیران این است که در فرآیند جذب همکاران به مقایسه آنها با یکدیگر می‌پردازند و تطبیق پذیری فرد مورد نظر را با پست خالی‌ در نظر نمی گیرند.میتوانیم این مشکل را بدین صورت مرتفع کنیم که شرحی از آنچه می‌خواهیم داشته باشیم و با مصاحبه با داوطلبان فردی را که شایستگی کافی‌ برای احراز پست داراست را انتخاب کنیم.در راستای انجام موفقیت آمیز جذب نیرو‌های انسانی‌ باید به سوالات عدیده ای‌ پاسخ دهیم برای مثال چه میزان تحصیلات و یا تجربه برای احراز پست مورد نظر کافی‌ می‌باشد؟چه مهارت‌های ویژه ای باید فرد مورد نظر داشته باشد؟چه مهارت‌های ارتباطی‌ لازم است؟پس از طرح این سوالات در طول مصاحبه مشخص می شود فرد مورد نظر برای احراز پست مناسب است یا خیر.

بسط و تعریف سوالات با ساختار مناسب بر اساس ویژگیهای شخصیتی مورد نظر به ما کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری نسبت به شخصیت واقعی افراد به دست آوریم.پس از آنکه تعریف مشخصی‌ از حیطه وظایف کاری و شخص مورد نظر به دست آوردیم نه تنها میتوانیم همکاران بهتری را جذب کنیم بلکه ممکن است بهترین فرد را برای جایگاه مورد نظر پیدا کنیم.به بیان دیگر در جذب نیرو‌های انسانی‌ کیفیت افراد مهم است

جذب درون هتلی:

همانگونه که شرح داده شد بهتر است ابتدا به فکر جذب همکاران از درون هتل برای احراز پست مورد نظر باشیم (ارتقا یا جابه جایی افراد) این امر بیشتر در سطوح مدیریتی و نظارتی مصداق پیدا می‌کند.جذب همکاران از درون هتل فواید زیر را دارد:

 1. کاهش هزینه های جذب
 2. نیروهای داخل هتل با اهداف،رسالت و محیط هتل آشنای بهتری دارند
 3. این امر انگیزه افراد را افزایش می دهد و آنها به این فکر میکنند که عملکردشان برای تیم‌ مدیریتی دارای اهمیت کافی‌ است و به خوبی‌ از آنها قدردانی میشود

 جذب نیرو از خارج از هتل: شیوه های زیادی برای جذب نیرو از خارج از هتل وجود دارد نظیر:

 • وبسایت ها
 • روزنامه‌های محلی/ملی/ مجله‌های تجاری
 • آژانس‌های کاریابی
 • سمینارها و همایش ها
 • جذب نیرو از منابع خارجی‌ به مولفه های گوناگونی بستگی دارد از قبیل:
 • ماهیت کاری که ما برای آن به دنبال اشخاص شایسته می‌باشیم
 • مبلغی که برای پرداخت در نظر گرفته ایم
 • ماهیت کار مورد نظر در زمان جذب نیرو

مرحله چهارم:زیر نظر گرفتن گزینه های مورد نظر

هنگامی که حجم بالایی از فرم‌های درخواست کار را دریافت می‌کنید قانون طلای این است که کمترین زمان را برای پیدا کردن فرد مورد نظر صرف کنید.بنابر این باید با مطالعه فرم‌ها بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنیم.در این راستا این موارد می تواند راهگشا باشد. از شرح وظایف و مشخصات مورد نظر برای احراز پست استفاده شود و نه سابقه کاری افراد با تماس تلفنی کوتاهی از معقول بودن فرد مورد نظر اطمینان پیدا کنید. همچنین از آنجایی که رفتار فرد در پشت تلفن از اهمیت به سزایی برخوردار است میتوانیم به شناخت بهتری دست یابیم. هدف از فرآیند مشاهده و زیر نظر گرفتن گزینه‌ها این است که وقت کمتری را صرف گزینه‌های نامعقول کنیم و این وقت را به گزینه‌های اختصاص دهیم که به ظاهر شایسته تر میباشند.

  مرحله پنجم:مصاحبه

اگر می‌خواهید بهترین فرد را برای احراز پست مورد نظر انتخاب کنید باید شما و فرد مصاحبه شونده آمادگی کافی‌ داشته باشید.بدین منظور فرد مصاحبه شونده باید تمامی‌ اطلاعات موجود (حیطه وظایف،فرم درخواست،ویژگی‌‌های مورد نظر برای احراز پست) را مرور کنند و همچنین باید طرحی برای مصاحبه در نظر گرفته شود و در این راستا یکپارچگی در روند مصاحبه از اهمیت به سزایی برخوردار است.زمان و مکان مصاحبه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.باید بین مصاحبه‌ها زمان کافی‌ جهت نها‌یی کردن یادداشت‌ها در نظر گرفته شود.عدم آمادگی،پیش قضاوت و مصاحبه بدون ساختار از مهمترین دلایل ناکامی در فرآیند مصاحبه شناخته میشوند.

مرحله ششم: انتخاب فرد مورد نظر برای احراز پست

همانطور که گفته شد با مصاحبه‌های هدفمند و ساختار مند قادر خواهیم بود بهترین فرد را برای احراز پست مورد نظر پیدا کنیم و بدین منظر باید ابتدا شرحی از وظایف پست مورد نظر تهیه کرده و گزینه‌ها را براساس میزان تطبیق پذیری مورد ارزیابی قرار دهیم.باید حین مصاحبه‌ها به ارزیابی موارد کلیدی فرد مصاحبه شونده بپردازیم.همچنین برای احراز پست‌های حساس لازم است بیش از یک فرد مصاحبه شونده در نظر گرفته شود.

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

مطالب آموزشی ۰ نظر

نگاهی اجمالی به تغییرات اتاق های هتل در آینده ای نزدیک (بخش اول)

طراحان پیشبینی‌ می‌‌کنند که در آینده ای نه چندان دور اتاق‌ ها مجهزتر و متفاوت تر خواهند شد و مهمانان تنها تخت، تلوزیون و… سپری کردن اوقات خود نخواهند داشت.

مطالب آموزشی ۰ نظر

چند توصیه کاربردی برای برنامه آشنایی همکاران جدید در روز اول کاری خود در هتل

هتل ها باید در برنامه آشنایی با همکاران جدید مولفه‌های گوناگونی را در راستای افزایش بهره وری و ایجاد حس تعلق سازمانی در نظر گیرند و از این فرآیند به

مطالب آموزشی ۰ نظر

Hitchhiking چیست و چه قوانینی دارد؟

اگر تا به حال هرگز مسافرت مجانی‌ (Hitchhiking) نداشته اید باید حتما بر ترستان غلبه کرده و آن را امتحان کنید. هر کسی‌ که این نوع مسافرت را تجربه می

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!