لیست هتل‌های استان آذربایجان شرقی

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1مهمانسرای سرابهتل1آذربایجان شرقیسراب
2مهمانسرای مرندهتل2آذربایجان شرقیمرند
3نگینهتل2آذربایجان شرقیتبریز
4هادیهتل1آذربایجان شرقیآذرشهر
5بابکهتل1آذربایجان شرقیکلیبر
6هتل بزرگ کلیبرهتل2آذربایجان شرقیکلیبر
7عبدی آذرهتل1آذربایجان شرقیکلیبر
8هتل پردیسهتل2آذربایجان شرقیعجب شیر
9هتل آنزاهتل2آذربایجان شرقیکلیبر
10هتل قصرهتل2آذربایجان شرقیاسکو
11پارکهتل2آذربایجان شرقیتبریز
12گسترشهتل4آذربایجان شرقیتبریز
13لالههتل3آذربایجان شرقیبناب
14هتل پارکهتل2آذربایجان شرقیبستان آباد
15آذربایجانهتل2آذربایجان شرقیتبریز
16پارک ملتهتل1آذربایجان شرقیتبریز
17ارکهتل1آذربایجان شرقیتبریز
18ایرانهتل1آذربایجان شرقیتبریز
19پارسهتل5آذربایجان شرقیتبریز
20پتروشیمیهتل3آذربایجان شرقیتبریز
21تبریزهتل4آذربایجان شرقیتبریز
22دریاهتل3آذربایجان شرقیتبریز
23دریای مراغههتل3آذربایجان شرقیمراغه
24رضویهتل1آذربایجان شرقیاهر
25سولمازهتل2آذربایجان شرقیمیانه
26سیناهتل2آذربایجان شرقیتبریز
27شرفخانه (پلا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژ) هتل1آذربایجان شرقیشبستر
28شرفخانههتل3آذربایجان شرقیآذرشهر
29شهریارهتل5آذربایجان شرقیتبریز
30قدسهتل2آذربایجان شرقیتبریز
31کندوان - هتل صخره ایهتل-آذربایجان شرقیاسکو
32کوثرهتل1آذربایجان شرقیتبریز
33مرواریدهتل1آذربایجان شرقیتبریز
34مهمانسرای جلفاهتل1آذربایجان شرقیجلفا

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)