لیست هتل‌های استان آذربایجان غربی

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آذرانهتل2آذربایجان غربیارومیه
2آناهتل2آذربایجان غربیارومیه
3ارکهتل1آذربایجان غربیارومیه
4الوندهتل1آذربایجان غربیماکو
5برنجیانهتل2آذربایجان غربیمیاندوآب
6تک ستارههتل1آذربایجان غربیارومیه
7حمیدهتل1آذربایجان غربیمرزبازرگان
8خرمهتل2آذربایجان غربیارومیه
9دریاهتل1آذربایجان غربیپیرانشهر
10دریاهتل2آذربایجان غربیارومیه
11رضاهتل2آذربایجان غربیارومیه
12رنجیهتل2آذربایجان غربیتکاب
13ساحلهتل4آذربایجان غربیارومیه
14کویستانهتل2آذربایجان غربیمهاباد
15لالههتل1آذربایجان غربیارومیه
16لالههتل1آذربایجان غربیماکو
17مجتمع جهانگردی فانوسهتل2آذربایجان غربیارومیه
18مجتمع گردشگری باریهتل5آذربایجان غربیارومیه
19مهمانسرای ارومیههتل4آذربایجان غربیارومیه
20مهمانسرای خویهتل1آذربایجان غربیخوی
21مهمانسرای ماکوهتل2آذربایجان غربیماکو
22شهریارهتل2آذربایجان غربیماکو
23پارکهتل4آذربایجان غربیارومیه
24جمهتل1آذربایجان غربیارومیه
25قصرهتل1آذربایجان غربیارومیه
26گیلانهتل1آذربایجان غربیمهاباد
27مرواریدهتل2آذربایجان غربیارومیه
28ثمینهتل3آذربایجان غربیخوی
29فلامینگوهتل-آذربایجان غربیارومیه
30کارونهتل1آذربایجان غربیارومیه
31زمرد قرمز خویهتل2آذربایجان غربیخوی
32آریاهتل1آذربایجان غربیارومیه

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)