لیست هتل‌های استان تهران

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آپاداناهتل1تهرانتهران
2آرمانهتل1تهرانتهران
3آریاهتل1تهرانتهران
4آزادیهتل2تهرانتهران
5آسیاهتل1تهرانتهران
6ارمهتل3تهرانتهران
7اسکانهتل4تهرانتهران
8اطلسهتل2تهرانتهران
9البرزهتل3تهرانتهران
10المپیکهتل4تهرانتهران
11الیانهتل1تهرانتهران
12امیرهتل3تهرانتهران
13امیر کبیرهتل1تهرانکرج
14انقلابهتل4تهرانتهران
15اورینهتل2تهرانتهران
16اوسونهتل2تهرانتهران
17اوینهتل4تهرانتهران
18ایرانهتل2تهرانتهران
19ایرانشهرهتل3تهرانتهران
20بزرگ آزادیهتل5تهرانتهران
21بزرگ استقلالهتل5تهرانتهران
22بزرگ تهرانهتل4تهرانتهران
23بزرگ فردوسیهتل4تهرانتهران
24بلورهتل2تهرانتهران
25بولوارهتل3تهرانتهران
26پارتهتل1تهرانتهران
27پارساهتل2تهرانتهران
28پاریزهتل1تهرانتهران
29پاسارگادهتل2تهرانتهران
30پامچالهتل3تهرانتهران
31پرستوهتل2تهرانتهران
32پرشیاهتل3تهرانتهران
33پیروزهتل1تهرانتهران
34تابانهتل2تهرانتهران
35توچالهتل3تهرانتهران
36تهران درساهتل1تهرانتهران
37جهانهتل3تهرانتهران
38حافظهتل1تهرانتهران
39خیامهتل2تهرانتهران
40رامتینهتل4تهرانتهران
41رودکیهتل3تهرانتهران
42زیباهتل2تهرانتهران
43ساسانهتل2تهرانتهران
44سروشهتل1تهرانتهران
45سعدیهتل1تهرانتهران
46سفیرهتل2تهرانتهران
47سیمرغهتل4تهرانتهران
48شایانهتل1تهرانتهران
49شهرهتل3تهرانتهران
50شیرازهتل2تهرانتهران
51فارسهتل2تهرانتهران
52فردوسیهتل1تهرانتهران
53فردیسهتل2تهرانتهران
54فیروزههتل1تهرانتهران
55قدسهتل2تهرانتهران
56قناریهتل2تهرانتهران
57کارونهتل3تهرانتهران
58کوثرهتل4تهرانتهران
59گلستانهتل1تهرانتهران
60لالههتل5تهرانتهران
61مارلیکهتل2تهرانتهران
62متل شیانهتل1تهرانتهران
63مرواریدهتل3تهرانتهران
64مشهدهتل3تهرانتهران
65مهمانسرای شمشکهتل2تهرانلواسان
66میگونهتل1تهرانتهران
67میناهتل2تهرانتهران
68نادرهتل2تهرانتهران
69نادریهتل2تهرانتهران
70نادری نوهتل3تهرانتهران
71وصالهتل2تهرانتهران
72هالیهتل3تهرانتهران
73هماهتل5تهرانتهران
74هویزههتل4تهرانتهران
75آسارههتل4تهرانتهرانمحمدرضا تهرانی 021-66564555-6خیابان آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی انتهای خیابان زارعhttp://www.asarehhotel.com
76باباطاهرهتل3تهرانتهران
77پانسیون مادرهتل2تهرانتهران
78پانسیون مهرهتل2تهرانتهران
79پانسیون یادگارهتل-تهرانتهران
80تعطیلاتهتل-تهرانتهران
81خلیج فارسهتل5تهرانتهران
82سـایناهتل-تهرانتهران
83شهریارهتل-تهرانتهران
84مرکزی ایرانهتل1تهرانتهران
85نیماهتل1تهرانتهران
86نیکانهتل1تهرانتهران
87آفتابهتل-تهرانتهران
88امیرکبیرهتل-تهرانتهران
89تلاشهتل-تهرانتهران

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)