لیست هتل‌های استان خراسان جنوبی

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1هتل مقدمهتل1خراسان جنوبیبیرجند
2هتل جهانگردیهتل3خراسان جنوبیبیرجند
3هتل عماد نظامهتل3خراسان جنوبیفردوس
4هتل بزرگ کوهستانهتل3خراسان جنوبیبیرجند
5هتل قائمهتل1خراسان جنوبیبیرجند
6هتل بهمنهتل2خراسان جنوبیبیرجند
7متل نارنجستان (فاز۱) هتل3خراسان جنوبیبیرجند
8هتل امیرهتل1خراسان جنوبیبیرجند

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)