لیست هتل‌های استان خوزستان

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آپادانا*هتل1خوزستانشوش
2آزادی بزرگ ماهشهر*هتل3خوزستانبندرماهشهر
3آزادی شهر*هتل2خوزستانآبادان
4آنزان*هتل1خوزستانایذه
5نگین اروند*هتل1خوزستانخرمشهر
6اکسین*هتل3خوزستاناهواز
7بزرگ اندیمشک*هتل2خوزستاناندیمشک
8ایران*هتل2خوزستاناهواز
9پارس*هتل4خوزستاناهواز
10پارسیان *هتل4خوزستانآبادان
11جهانگردی شوشتر*هتل1خوزستانشوشتر
12دریا*هتل2خوزستانبندرماهشهر
13رستم*هتل1خوزستاناندیمشک
14فجر سپاه*هتل3خوزستاناهواز
15کاروانسرا*هتل4خوزستانآبادان
16کیوان*هتل2خوزستانآبادان
17مجتمع بندری امام*هتل3خوزستانبندرماهشهر
18مروارید *هتل1خوزستانآبادان
19هتل بوستان*هتل3خوزستاناهواز
20مهمانسرای جهانگردی دزفول*هتل3خوزستاندزفول
21مهمانسرای مسجدسلیمان*هتل1خوزستانمسجدسلیمان
22نادری*هتل3خوزستاناهواز
23نصر شوش*هتل2خوزستانشوش
24پرشیا*هتل3خوزستاناهواز
25صدف*هتل3خوزستانبندرماهشهر
26هلیسا*هتل1خوزستانبندرماهشهر
27امیر کبیر*هتل3خوزستانآبادان
28زیتون *هتل1خوزستانآبادان
29دلفین*هتل3خوزستانبندرماهشهر
30ایرانیان*هتل3خوزستانبندرماهشهر
31نخل زرین*هتل1خوزستانبندرماهشهر
32سورن*هتل3خوزستانبندرماهشهر
33سبز خرمشهر*هتل2خوزستانخرمشهر
34آریو برزن*هتل1خوزستاناهواز
35هتل کارون*هتل2خوزستاناهواز
36نیشکر*هتل4خوزستاناهواز

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)