لیست هتل‌های استان قزوین

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1البرزهتل2قزوینقزوین
2ایرانهتل1قزوینقزوین
3خوش بینهتل1قزوینتاکستان
4مرمرهتل3قزوینقزوین
5مهمانسرای تاکستانهتل2قزوینتاکستان
6نویذرهتل1قزوینقزوین
7میرعمادهتل1قزوینقزوین

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)