لیست هتل‌های استان هرمزگان

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آتیلار ۳هتل4هرمزگانبندر عباس
2اسکله شهید رجائیهتل3هرمزگانبندر عباس
3امینهتل3هرمزگانبندر عباس
4بین المللی خلیج فارسهتل5هرمزگانبندر عباس
5جهانگردی دیپلماتهتل2هرمزگانبندرلنگه
6حمزههتل1هرمزگانبندر عباس
7دریاهتل1هرمزگانبندر عباس
8سعدیهتل1هرمزگانبندر عباس
9صدفهتل1هرمزگانمیناب
10فروغ بندرهتل2هرمزگانبندر عباس
11قدسهتل3هرمزگانبندر عباس
12کوثرهتل1هرمزگانبندر عباس
13گلشهرهتل1هرمزگانبندر عباس
14گنوهتل2هرمزگانبندر عباس
15گوهرشادهتل2هرمزگانبندر عباس
16مجتمع آبدرمانی گنوهتل3هرمزگانبندر عباس
17مهمانسرای جهانگردی مینابهتل2هرمزگانمیناب
18نقش جهانهتل1هرمزگانبندر عباس
19هرمزهتل5هرمزگانبندر عباس
20هماهتل5هرمزگانبندر عباس
21اطلسهتل1هرمزگانبندرعباس
22آپاداناهتل2هرمزگانبندرعباس
23داریوشهتل5هرمزگانکیش
24ایرانهتل5هرمزگانکیش
25سورینت مریمهتل5هرمزگانکیش
26مارینا پارکهتل5هرمزگانکیش
27پارمیسهتل5هرمزگانکیش
28شایانهتل5هرمزگانکیش
29شایگانهتل5هرمزگانکیش
30ارمهتل4هرمزگانکیش
31صدفهتل4هرمزگانکیش
32فلامینگوهتل4هرمزگانکیش
33آریانهتل4هرمزگانکیش
34آرامیسهتل4هرمزگانکیش
35هلیاهتل4هرمزگانکیش
36گراندهتل3هرمزگانکیش
37آناهتل3هرمزگانکیش
38آفتاب شرقهتل3هرمزگانکیش
39لوتوسهتل3هرمزگانکیش
40پارسیانهتل3هرمزگانکیش
41جام جمهتل3هرمزگانکیش
42سان رایزهتل3هرمزگانکیش
43پارس نیکهتل3هرمزگانکیش
44سیمرغهتل3هرمزگانکیش
45ساراهتل3هرمزگانکیش
46ارم ۲هتل3هرمزگانکیش
47آرامشهتل3هرمزگانکیش
48اسپاداناهتل2هرمزگانکیش
49پانیذهتل2هرمزگانکیش
50تماشای تالشهتل2هرمزگانکیش
51ونوسهتل2هرمزگانکیش
52آبادگرانهتل2هرمزگانکیش
53گلدیسهتل2هرمزگانکیش
54سالار درههتل2هرمزگانکیش
55قائمهتل2هرمزگانکیش
56ستارههتل2هرمزگانکیش
57کیش الیتهتل2هرمزگانکیش
58دریاهتل2هرمزگانکیش
59شباویزهتل2هرمزگانکیش
60فانوسهتل2هرمزگانکیش
61گاردنیاهتل2هرمزگانکیش
62آراهتل1هرمزگانکیش
63فرشتگانهتل1هرمزگانکیش
64پردیسهتل1هرمزگانکیش
65دیدارهتل1هرمزگانکیش
66آسیاهتل1هرمزگانکیش
67قاصدکهتل1هرمزگانکیش
68خیامهتل1هرمزگانکیش
69ققنوسهتل1هرمزگانکیش
70هتل بین المللی قشمهتل3هرمزگانقشم
71دریاهتل3هرمزگانقشم
72ساحل طلاییهتل2هرمزگانقشم
73بهشتهتل3هرمزگانقشم
74نخل زرینهتل3هرمزگانقشم
75دیپلماتهتل2هرمزگانقشم
76پارکهتل2هرمزگانقشم
77آلاله درگهانهتل1هرمزگانقشم
78ایرساهتل1هرمزگانقشم
79طولاهتل2هرمزگانقشم

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)