لیست هتل‌های استان همدان

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آرینهتل2همدانهمدان
2بابا طاهرهتل4همدانهمدان
3پارسیان ارمهتل3همدانهمدان
4پارسیان بوعلیهتل4همدانهمدان
5کوثرهتل2همداننهاوند
6مرمرهتل1همدانهمدان
7ملتهتل2همدانهمدان
8مهمانسرای علیصدرهتل2همدانکبودر آهنگ
9یاسهتل1همدانهمدان
10هگمتانههتل-همدانکبودرآهنگ

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)