لیست هتل آپارتمان‌های استان هرمزگان

ردیفاستانشهرنوع واحدنام واحدستارهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1هرمزگانبندر عباسهتل آپارتمانآتیلار ۱2
2هرمزگانبندر عباسهتل آپارتمانآتیلار ۲2
3هرمزگانقشمهتل آپارتمانمرجان1
4هرمزگانقشمهتل آپارتمانشاد ناز1
5هرمزگانقشمهتل آپارتمانقصر قابوس1
6هرمزگانقشمهتل آپارتمانبام سبز1
7هرمزگانقشمهتل آپارتمانگلستان1
8هرمزگانقشمهتل آپارتمانهمیاران1
9هرمزگانقشمهتل آپارتمانبنفشه1
10هرمزگانقشمهتل آپارتمانشمسA
11هرمزگانقشمهتل آپارتماننخل هنگامA
12هرمزگانکیشهتل آپارتمانتاپ رز3
13هرمزگانکیشهتل آپارتمانتعطیلات3
14هرمزگانکیشهتل آپارتماندیدنی ها3
15هرمزگانکیشهتل آپارتمانفارابی2
16هرمزگانکیشهتل آپارتمانعالی قاپو2
17هرمزگانکیشهتل آپارتمانتماشا3
18هرمزگانکیشهتل آپارتمانسالار کیش2
19هرمزگانکیشهتل آپارتمانخاتم1
20هرمزگانکیشهتل آپارتمانکوثر1
21هرمزگانکیشهتل آپارتمانساها1
22هرمزگانکیشهتل آپارتمانخاتم1
23هرمزگانکیشهتل آپارتمانبعثت1
24هرمزگانکیشهتل آپارتمانپارس1

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)