لیست هتل آپارتمان های خراسان رضوی

ردیفاستانشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانارشدی1جلیل ارشدی خراسانیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا۲ (کوچه کربلا)، کوچه اعتماد، پلاک ۱۰۴
2خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانافسون1تکتم عباس‌زاده حلبی ساز8513062خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی
3خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآرمان1سید احمد آزاد منجیری۸۵۹۴۲۸۴-۸۵۹۷۷۲۰خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه ابوهادی
4خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناکرام1جواد جمشیدی پورمیدان طبرسی، کوچه آصفی، نرسیده به چهار سوق نوغان، پلاک ۴۹۶
5خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآلاله1محمد اسلامی شاندیز۸۵۹۸۵۰۸-۸۵۳۲۴۷۴میدان بیت المقدس، جنب پارکینگ هتل اطلس
6خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبرج1محمود دیوان بیگی۸۵۳۲۴۴۰-۹خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، جنب هتل آپارتمان کاویان
7خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانترابی1فاطمه ترابیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا۶۱، پلاک ۵
8خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانترنج1بهمن سیاهی۲۲۲۰۹۶۳-۲۲۴۱۲۷۵-۶خیابان خسروی نو، اندرزگو ۱۳، جنب مسجد ملا حیدر، پلاکهای ۸ و ۱۰
9خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانترنم1گنجی گنجی زاده۲۲۳۳۹۵۵-۲۳۳۳۶۱۸میدان بیت مقدس، ابتدای کوچه نخودبریزها
10خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحکیم1صدف بدیعی۸۵۴۱۸۶۳-۸۵۲۱۱۱۰خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه حسنی، پلاک ۱۰
11خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانخضرا1علی اکبر قویخیابان امام رضا (ع)، خیابان امام رضا ۳۶، پلاک ۲۱
12خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندجله1حسن عباسپور۸۵۲۴۵۱۰-۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲ (کوچه کربلا)، کوچه شهید حسینی، پلاک ۷۹
13خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندانش1سید محمد علی ترابی۸۵۹۷۴۱۲-۸۵۹۴۲۹۰خیابان امام رضا (ع)، بین دانش شرقی ۸ و ۱۰ - پلاک ۳۱۸
14خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندیدار1سپیده سپهر تمدنی8535457خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، جنب هتل شهریار
15خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانزرین توس1مجتبی تمدن یزدیانخیابان آزادی، نبش حجت ۲
16خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسردار کاوه1محمد باقر توسلی2216611ایستگاه سراب، امام خمینی ۱۶، کوچه حمام
17خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشرق زیست2محمدباقر پورعلی مال آبادحاشیه میدان طبرسی
18خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانطاها1رضا ابراهیمی اصل8529970خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه چهنو، پلاک ۳۶
19خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکاسپین1۸۵۲۲۱۳۲-۸۵۹۵۶۳۶خیابان امام رضا (ع)، امام رضا۴۳، پلاک ۲۷
20خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانملل1خیابان امام رضا (ع)، رضا ۱ (کوچه نخود بریز‌ها)
21خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمهر مشهد2افسانه هادی طوسی۸۵۱۴۷۹۷-۸۵۴۷۳۵۱خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه کربلا (اعتماد)
22خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمیزبان1علی عباسیانخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۴۰، پلاک ۳۱
23خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننجف اشرف2سید یوسف پشنگ۸۵۳۰۱۳۰-۸۵۳۰۴۰۰-۸۵۲۴۷۴۹خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۸، پلاک ۱۲
24خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننیلوفر1سید مهدی کمال علوی۸۵۱۵۸۵۰-۱خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸
25خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننیکان1محمدرضا حضرت عباسی۸۵۳۴۴۹۰-۴خیابان امام رضا (ع)، دانش غربی۷، کوچه مهرآور، پلاک ۳۲
26خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیاسمن1فاطمه کامل۸۵۱۲۹۹۹-۸۵۴۴۸۱۳خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۵، کوچه کمال نیا
27خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننخلستان1رویا ملاخانخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۸، پلاک ۱۹
28خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننسترن1جواد نجارزاده شریف آباد۸۵۳۵۹۲۷-۸خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهرفروز
29خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمیعاد2علی جوادزاده امینیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۶، انتهای کوچه رفیعی، پلاک ۶۷
30خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفیروزه توس1خدیجه مهدیانخیابان نواب صفوی، حاشیه میدان وحدت
31خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکربلا1محمد کاظم تقی پور۲۲۲۱۷۱۳-۲۲۵۰۰۱۳-۴چهارراه شهدا، خیابان آزادی، مقابل هتل الغدیر
32خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکیا2مسعود حشمتیخیابان طبرسی، کوچه جوادیه، پلاک ۸۶
33خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگلایول1عباس حسن پورخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی۱۰، پلاک ۱۴
34خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمانا1حامد یوسف‌زاده مقدمخیابان پاسداران (جم) - نبش پاسداران ۴
35خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمشکات رضوی1خیابان دانش شرقی ۶- بن بست ۱- پلاک ۱
36خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفرادیس1جعفر روحیخیابان آزادی - ک شوکت الدوله - کوچه پنجه حضرت - ک شهید نجفی - پلاک ۲۶
37خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشبستان2جواد حاجی آبادی۸۵۳۱۱۱۲-۸۵۴۰۲۷۲خیبان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۹، قطعه دوم سمت چپ، پلاک۴
38خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفلامینگو1محمدرضا خازن۸۵۹۲۳۳۲-۸۵۹۹۶۲۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۱، پلاک ۲۳
39خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشریف1رضا شریفیان۲۲۲۸۹۰۷-۲۲۱۵۳۴۵خیابان خسروی نو، جنب بازار فرش
40خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانژاله1شهرام برخور8534695امام رضا ۵۱ - پلاک ۱۰
41خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسعید1سعیده بناءزادهخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۰، پلاک ۵۷
42خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانزاگرس1مهدی درویش شاه مرادی۳۶۷۲۰۲۳-۵خیابان طبرسی، طبرسی ۲۷
43خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسام1حسین کفش کنان خیابان امام خمینی، امام خمینی ۸، کوچه شهید امیر کانیان، پلاک ۳۲
44خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانرواق1غلامرضا محسنی نیک8532580خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۶، پلاک ۲۹
45خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتوس صادقیه1سید محمد سجادی۲۲۱۳۸۳۲-۳خیابان خسروی نو، کوچه آیت ا... خامنه ای
46خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانخطیب1سید احمد خطیب مسجدیخیابان آزادی، انتهای کوچه مخابرات، جنب فاطمیه شیرازیها
47خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتعطیلات1مجتبی سراجان طهرانیخیابان خسروی نو، بازار فرش، کوچه ثابت ضیائی، روبروی حسینیه پاکستانی ها
48خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتک1محمد دهستانی8529249خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۵، پلاک ۲۶
49خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتماشا1کریم فیضی لاله8537730خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۶، پلاک ۱۴
50خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرنیان2صادق هدشیخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۸
51خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبرین طلایی1میثم صداقتیخیابان امام رضا (ع) - عنصری ۱۲ - نبش چهارراه اول - پلاک ۶۲
52خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناهورا1مهدی صادقی۸۵۳۵۱۷۱-۲خیابان امام رضا (ع)، خیابان عنصری، عنصری ۸، ابتدای کوی عمار
53خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآسا1حمیده مهدی زاده۸۵۱۲۵۲۸-۸۵۱۷۸۸۱خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهر آئین، پلاک ۶
54خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبنفشه1مهدی کمالی پورخیابان امام رضا (ع)، خیابان امام رضا ۳۶، پلاک ۱۹
55خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناسپادانا1محمد رضا خورشیدیامام رضا ۵۹- پ۸
56خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناسکان1مجید سعیدی8520003خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۱، پلاک ۱۸
57خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناحسان2صائب یادگاری۲۲۱۵۹۰۰-۲۲۱۹۸۳۸خیابان آزادی، کوچه شهید رازفر، پلاک ۱۸
58خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآلما1حسین مقدم۴-۳۴۴۴۹۹۱خیابان هفده شهریور، خیابان عنصری شرقی، بین نسترن ۵و۷
59خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآبی1حسین اسدزاده مجاور۸۵۳۹۱۲۱-۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، پلاک ۴۶
60خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآریانا1وجیهه ظفر شکورزاده۸۵۴۰۱۹۸-۸۵۲۴۵۰۲خیابان امام رضا (ع)، نبش عنصری ۸
61خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانابرار1امام رضا ۴۲ - پلاک ۳۱
62خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپارمیس1عزت واقعی۸۵۲۷۷۰۸-۸۵۲۹۵۲۰میدان ده دی، رازی شرقی، پلاک ۲۳
63خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآفتاب1علیرضا کرمی۸۵۲۹۳۱۹-۸۵۲۴۵۱۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه شهید حسنی، نبش کوچه صاحب علم
64خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرند1جواد شجاعی شعبانلو۳۶۴۵۷۵۰-۳۴۱۵۷۵۰میدان بیت المقدس، کوچه عیدگاه، پلاک ۲۹۴
65خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتندیس1احمد برادران سیرجانی8537234خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۸، نبش چهارراه اول
66خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجام جم1هاشم شفاییخیابان احمد آباد، عدالت ۲
67خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسمن1خسرو بابایی نیک۲۲۳۲۹۵۰-۲خیابان شهید چمران، چمران ۹، قطعه دوم سمت راست
68خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسفرا1ماشاءا... جلالیان صداقتی8596504خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۶، پلاک ۱۶۸
69خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمنا1سکینه مسعودی خراسانیمیدان طبرسی، کوچه محرابخان
70خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپگاه1حمیدرضا قمری سبزوار8547430خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۵
71خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآراکس1دانش شرقی ۲۱ - کوی عمار - پلاک۵/۳۳
72خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآجیلیان1مهدی آجیلیان عباسی۳و۸۵۱۶۱۱۲خیابان امام رضا (ع)، عنصری ۹، پلاک ۳۸
73خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانافشین1۸۵۳۳۰۲۸-۹خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۶، پلاک ۱۸
74خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناخلاقی نیا1محسن اخلاقی نیامیدان طبرسی، راسته نوغان
75خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانموسوی1سمیه السادات حسینیخیابان امام رضا (ع)، عنصری ۷، پلاک۴۷
76خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسوره1محمد سلطانپور (استعفا) خیابان طبرسی، بازارچه آستانه پرست، کوچه حمام صاحبکار - روبروی حمام صاحبکار
77خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمحسنین1سید محمد می‌رشعبانی۸۵۳۲۶۰۱-۳خیابان امام رضا - دانش شرقی ۲۱- نبش دانش۲۱/۴
78خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبشیر1عباس اکبریخیابان آزادی، کوچه بیمارستان شاهین فر، پلاک ۱۵۹
79خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپاییزان1مهدی ارشدیخیابان امام رضا (ع)، خیابان عنصری، بین عنصری ۶ و ۸، پلاک ۸۲
80خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآبشار1آرش اسدی8519323خیابان امام رضا ۵- کوچه مهر فروز - پلاک ۴۱ و ۴۳
81خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآبشار1آرش اسدی8519323خیابان امام رضا ۵- کوچه مهر فروز - پلاک ۴۱ و ۴۳
82خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیادگار1خیابان امام رضا ۷۴ - پلاک ۱۱۷
83خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشکوفه1سید غلامرضا حسینیخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۵، پلاک۲
84خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمحراب1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ - نبش چهارراه دوم، پلاک ۴۳ و ۳۶
85خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهرام1احسان هادوی۲۲۱۸۵۲۳-۴، ۲۲۴۲۰۳۴-۶خیابان خسروی نو، اندرزگو ۱۲، کوچه شهید قنادی، پلاک ۲/۲
86خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشبنم1علی یعقوبی۳۶۴۷۸۰۵-۳۶۶۹۳۶۶میدان بیت المقدس، کوچه عیدگاه، کوچه شهید وثوقی
87خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحمایت1صباح فرشیدمیدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه شمشاد
88خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحمید2سید مهدی کیش بافان۸۵۱۸۲۰۴-۶خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه صاحب علم
89خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحورا1مصطفی مشهدی۲۲۳۳۶۹۷-۲۲۳۳۹۴۴خیابان آزادی (بهجت)، بهجت ۸، بن بست سوم، سمت راست، پلاک ۲/۴۹
90خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانخلیج فارس1احمدعلی امیرفخریان۸۵۹۸۵۲۷-۸خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه کربلا
91خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانخوشبین1خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۶
92خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانداریوش1لیلا کارخانه چین۸۵۱۵۰۶۴-۸۵۱۵۴۳۵خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۵، پلاک ۱۰
93خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجده1محمد رضا عرفانیان طالعی نوغانخیابان شیرازی، کوچه ملاهاشم (بازارچه آستانه پرست)، مقابل مسجد ضیاء، پلاک ۱۸۷
94خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجزیره1مهران معمارباشیمیدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه دوم
95خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجمالی1سعید جمالی ملک کیانخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ (کوچه فروزان)، چهارراه دوم
96خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجمیل1علی محمد شهریاریخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۵، پلاک ۴/۷
97خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانجواهر1وحید جواهری۲۲۳۳۹۸۵-۶خیابان خسروی نو، کوچه مستشار
98خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحاتم1خیابان آزادی، کوچه مخابرات، جنب هنرستان شهید باهنر، پلاک ۲۸و۳۰
99خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحامی1سید مهدی می‌رشعبانی۸۵۲۰۲۱۷-۸۵۱۴۴۷۷خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۷، پلاک ۲۰
100خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحریر1هوشنگ صابر مقدم میرزائیخیابان طبرسی، کوچه حاج حکیم
101خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرهام1حسین ناصری استاج۸۵۳۲۵۱۱-۶خیابان آخوندخراسانی، نبش آخوند خراسانی ۲۵، پلاک ۱۲۱۱
102خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرسپولیس1خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۲، انتهای کوچه اصفهانی‌ها، پلاک ۴۷
103خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرستو1سید جواد‌پور حسینی گلستانیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳، کوچه انتظاری، پلاک ۳۸
104خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرشیا1۲۲۲۱۵۷۱-۲۲۱۸۸۷۳میدان بیت المقدس، کوچه نخودبریزها
105خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپرکوک1مجید پریداد۲۲۳۵۵۴۱-۲۲۵۸۴۰۷خیابان آزادی، آزادی۲ (کوچه شهید خوراکیان)، جنب کتابفروشی غفرانی
106خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپویا1محسن سقاء گندم آبادیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۶، پلاک ۲۷
107خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتاج محل1فاطمه آسائی۸۵۴۹۵۸۵-۸۵۲۶۳۲۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهر آئین، پلاک ۳۰
108خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانتخت طاووس1رویا فعلگی مطلق۸۵۲۶۱۸۱-۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۹، بعد از حسینیه فاطمیون، نبش کوچه نوگل
109خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانثامن الحجج1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۰، تبش چهارراه اول
110خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانثامن السرور1علی یوسفی8524520خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه فروزان، پلاک ۶
111خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانداوود1مسعود نوروززاده رحیمی۸۵۱۲۱۴۴-۵خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهر آئین
112خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانرفاه1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۴، نبش چهارراه اول
113خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانحسام (رنجبر) 1علیرضا رنجبر ترشیزیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۹، کوچه مسجد رانندگان
114خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانراسپینا1نجارزادهدانش غربی ۷ - کوچه مهر آور
115خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانرضایی1
116خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندر1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۸، نبش چهارراه اول - پلاک ۲۰
117خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندرسا1۸۵۹۶۱۰۱-۳خیابان آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۲۴، پلاک ۲۰
118خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندلمون1تکتم می‌رسمیع یزدیخیابان آزادی، آزادی ۸، پلاک ۴
119خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندماوند1۸۵۹۶۹۲۳-۸۵۲۱۰۱۱-۸۵۲۱۰۳۰خیابان امام رضا (ع)، عنصری ۵، پلاک ۳
120خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندنا2۸۵۴۲۲۸۴-۸۵۴۶۴۲۲خیابان بهار، چهاراه بیسیم، خیابان جهاد، کوچه کسری
121خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندنیا1ابوالفضل هراتی۸۵۲۱۵۹۱-۸۵۴۹۷۳۲خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی، دانش شرقی ۱۲، کوچه شهید مرادی، جنب پارک میرزا کوچک خان
122خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندیانا1سید محمدمهدی کوچک خراسانی۸۵۳۰۷۹۶-۹خیابان امام رضا (ع)، خیابان عنصری، نبش عنصری غربی ۶
123خراسان رضویمشهدهتل آپارتماندیبا1علی عسگری نوغانی مقدم۸۵۳۹۲۵۷-۸خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ (کوچه فروزان)، نرسیده به چهارراه دوم، پلاک ۳۹
124خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسبحان1محمدرضا سلطان محمدی کاخکی۸۵۱۸۵۶۰-۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۹، کوچه کمال نیا
125خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسبز1علیرضا کامیابخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۲، کوچه ششم
126خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسپهر1محمد ابراهیم امینیخیابان امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۴۸
127خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسپیدار1حامد عطار خراسانی۲۲۱۲۷۸۲-۲۲۳۰۲۳۰خیابان طبرسی، بازارچه آستانه پرست، کوچه صاحبکار، کوچه نائب جنب مسجد
128خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانستارگان1مهدی اخوانخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، اواسط کوچه نباتی مقدم
129خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسحر1ابراهیم هراتی3667071ضلع شرقی بازار رضا - کوچه شهید غفاریان - مقابل حسینیه بیت الفاطمیه
130خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانزعفران1نجفعلی می‌رعرب رضی۲۲۳۸۲۰۵-۸۵۵۰۳۱۰خیابان آزادی ۱۳/۱- پلاک ۴۳ و ۴۵
131خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانزمرد1اصغر توکلی لیلانخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۶ -پلاک ۱۷۴
132خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانزینب1غلامرضا قمریخیابان امام رضا (ع)، امام رضا۸ (کوچه فروزان)، کوچه شهید حسنی
133خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسفیر1سید حمید موسویخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۴، کوچه باقریه
134خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسلاطین1مهدی ظریف فخارنیاخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳، کوچه شهید انتظاری، پلاک ۳۴
135خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسمرقند1حمیده خوبان شرقخیابان دانشگاه، دانشگاه ۲۳، پلاک ۱۰
136خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانساحل1سید هاشم بابائی راد۸۵۳۳۲۷۰-۸۵۳۳۲۸۳خیابان خسروی نو، بازار سرشور، سرشور ۲۴، پلاک ۲۰
137خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسارا1محمدتقی خلیلی‌پور میبدی۲۲۱۷۷۳۰-۲۲۵۰۹۷۹خیابان شیرازی، شیرازی ۱۶، پلاک ۴۹۴
138خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسروش1سید امیر حسین صداقت کلانتریخیابان نواب صفوی - نبش نواب صفوی ۱۲
139خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسقا1دانش شرقی ۱۲- کوچه ابوهادی - پلاک ۲۳
140خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهروز1مهدی زنبوری۲۲۵۷۶۹۹-۲۲۳۳۹۸۱خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی مقدم، پلاکهای ۳۹و۴۱
141خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهشت1سید حسین طوسی صدر۸۵۱۱۵۳۳-۸۵۱۵۳۲۱انتهای ضلع جنوبی بازار رضا، مقابل سرای ۱
142خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبیستون1عاطفه ایانی۲۲۲۰۲۷۵-۶خیابان خسروی نو، بازار سرشور، سرشور ۱۰، کوچه نباتی مقدم، پلاک ۲۱
143خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبینالود1حسن کاشکیخیابان طبرسی - طبرسی ۱۸- کوچه اصیلی ۱ - پلاک ۲۷
144خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپارت1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهرآئین، پلاک ۶۲
145خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپاویون1نصیر الاسلام فرازنده۸۵۳۶۷۵۱-۸۵۲۵۰۱۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم
146خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپایتخت1خیابان امام رضا ۳۶
147خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپارساییان1علیرضا تژدهمیدان بیت المقدس، ابتدای ضلع جنوبی بازار رضا
148خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبلوط1محمدحسن فرح بخش ممقانی9143021315خیابان خسروی نو، خیابان سرشور ۳۷، پلاک ۴/۲
149خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانپاژ1سید ابوالفضل میر حسینی۸۵۲۹۹۴۵-۹خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۳، کوچه اسکندری، پلاک ۷۵۷
150خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهار1احسان عظیمی۸۵۱۴۹۹۵-۸۵۱۶۲۶۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه شهید ربیعی
151خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهاران1حسین کریمی حسینی۸۵۱۴۷۳۳-۸۴۲۰۶۷۷خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه شهید حسنی، پلاک ۵۰
152خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبهبودی1امین ضیائی فردخ دانش غربی، دانش غربی ۷
153خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآفرین1اکرم غیبی هاشم آبادیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵ (کوچه چهنو)، پلاک ۱۷۹و۱۸۱
154خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناقاقیا1خیابان خسروی نو، کوچه آیت ا... خامنه‌ای، مقابل فضای سبز، پلاک ۳۰
155خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآنا1علی آریایی منفردخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۲، کوچه سوم
156خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآسمان1محمد علاقبند حسینی۸۵۱۹۹۹۶-۷خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۴، انتهای کوچه باقریه
157خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآریان1مهدی کاظم پورخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۶، پلاکهای ۱۴۰ و ۱۴۲
158خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآیدا1حسن ثابت حسینیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه شهید جوانمرد، جنب مسجد حسینی، پلاک ۵۰
159خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانایده آل1ابراهیم رشیدی زاده۸۵۴۲۱۶۱-۸۵۳۰۲۰۸خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۴۱، پلاک ۴۳
160خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانایرانیان1علی امیدوار تهرانیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۹، پلاک ۱۹
161خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانایوان1جواد واثقخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه اول، پلاک ۱۵
162خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبارگاه1خیابان آیت ا... شیرازی، آیت ا... شیرازی ۲۱، پلاک ۴۵
163خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبدیع1محمد دیوان بیگیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، نبش چهارراه اول
164خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبشری1محمد علی شیخانی۲۲۵۱۸۰۰-۲۲۱۴۳۳۷خیابان خسروی نو، کوچه بازار سرشور، بین سرشور ۳ و ۵
165خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبرکات1۲۲۱۰۴۱۶-۲۲۳۳۴۷۰خیابان آزادی، آزادی ۸، پلاک ۱۱
166خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانبرین1محمد حسن صداقتیخیابان امام رضا ۱۰ - بعد از چهارراه اول - پلاک ۲۵
167خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناخوان1میدان بیت المقدس، کوچه نخود بریزها
168خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانابریشم1۸۵۴۱۸۷۶- ۸۵۱۶۵۰۰خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، پلاک ۹۸
169خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانارغوان1یاسین اسماعیلی۸۵۴۳۲۴۰۰-۳خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه شهید ربیعی، کوچه صاحب علم، پلاک ۱۰/۲
170خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانارکیده1محمد ناصر اباذریان۸۵۴۴۶۵۵-۸۵۱۱۱۶۲-۳خیابان امام رضا (ع)، ابتدای دانش غربی
171خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانارمغان1خیابان امام رضا، خیابان عنصری، نبش عنصری ۶
172خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانالبرز **1
173خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانالزهرا1علی اصغر جدید باف حقیقیمیدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش کوچه دوم
174خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانافشار1علی اکبر اقطاعیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، بن بست شهید صابری
175خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناصفهانی1محسن کریمیان اقبالخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱، کوچه نخود بریزها
176خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناصیلا1مرتضی پوستیان چیان۸۵۹۹۳۰۸-۸۵۴۳۸۶۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، بعد از چهارراه اول، پلاک ۳۲
177خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانافرا1محمود قیافه شیرزادی۲۲۵۹۲۴۴-۲۲۲۱۳۵۲خیابان آیت ا... شیرازی، شیرازی ۱۰، کوچه دبیرستان مریم، پلاک ۱۶
178خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآذر1عباس محمدی شریف۸۵۲۷۸۴۶-۸۵۴۳۱۵۶میدان ده دی، خیابان رازی شرقی، پلاک ۶۲
179خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآذین1پرویز‌پور بهزادیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا۲۳
180خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآتیه1هادی روشن ضمیرمیدان بیت المقدس، ابتدای ضلع شمالی بازار رضا
181خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانالهیه1محمد هادی فروزان ابراهیمی۸۵۱۶۰۳۸-۸۵۲۱۸۱۹خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ (کوچه فروزان)، نبش چهارراه دوم، پلاک ۴۵
182خراسان رضویمشهدهتل آپارتماناورانوس1حمید رضا بخته۲۲۵۷۶۰۰-۱میدان بیت المقدس، ابتدای کوچه نخود بریزها
183خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانایلیا1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۴، کوچه شهید مظفری، پلاک ۱۱۰
184خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآفرینش1عنصری - مقابل خیابان یاران
185خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآتبین1۸۵۴۶۲۹۶-۸۵۳۴۳۱۶-۷خ بهار، بهار ۶، پلاک ۱۸
186خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآبنوس1موسی دلشاد۹و۲۲۱۵۵۷۶خیابان آزادی، کوچه مخابرات، کوچه آیت الله قمی، پلاک ۵۳
187خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآرام1سید محمد فاطمی نیریخیابان دانشگاه، مقابل هتل شیراز
188خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآران1حمید رضا ولی‌زاده کاخکی۷۶۸۵۲۴۶-۷۶۲۱۳۸۰بلوار سجاد، بزرگمهرشمالی ۲، پلاک ۵۴
189خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآرزو1سید حمید مسعودی همت آبادبلوار قره نی، حدفاصل چهارراه ابوطالب و هتل صبا، جنب بانک تجارت
190خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآرش1سید محسن نجاتیان قریشی۸۵۱۹۰۱۲-۸۵۱۶۲۷۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، نبش کوچه آرام، پلاک ۴۵
191خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآرین1خداداد پرویزی احمدآبادخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳، کوچه انتظاری
192خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآزادگان1ابراهیم هراتی۸۵۹۰۳۶۰-۸۵۱۱۴۱۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه شهید حسنی، پلاک ۳۸
193خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانآزاده1مجید پاکروان۸۵۹۳۷۰۱-۲۲۱۰۹۳۹خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، چهارراه دوم سمت چپ، پلاک ۲۹
194خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشجاعی1حسین شجاعی باغدار۸۵۹۲۷۹۷-۸۵۴۹۵۱۷خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه کربلا
195خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفولادی1حسین فولادیخیابان آخوند خراسانی، بین آخوند خراسانی ۱۹ و ۲۱، جنب مسجد بهمن
196خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفرهاد1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۹، پلاک ۱۵ و ۱/۹
197خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفرهنگ1محمدرضا وجودی یزدیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه کربلا، بن بست سلامگاه، جنب عکاسی میثاق
198خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفرشتگان1خیابان طبرسی ۲۷- کوچه حاج تقی - پلاک ۲۰
199خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفضل1عباس باغبان گلستانیمیدان شهدا - خیابان شیرازی ۲۴ (کوچه باغ عنبر) - پلاک ۹۳
200خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانطلائیه1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۷ - پلاک ۱۵
201خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعرش نوین1مهدی قربانیدانش شرقی ۱۹
202خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعرفه1مهدی نوروز زاده۲۲۳۱۴۴۵-۶خیابان طبرسی، بازارچه آستانه پرست، کوچه حوض امیر، پلاک ۴۵
203خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعظیم1ثامر چعبیخیابان امام رضا، دانش غربی ۱۲، اولین کوچه سمت چپ، پلاک ۴۳
204خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعلامه مجلسی1الیاس سوختانلوخیابان امام رضا (ع)، انتهای دانش شرقی ۱۰
205خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعلیزاده1ایمان علیزاده آبقلهخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، انتهای کوچه فروزان، پلاک ۶۱
206خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعماد1۸۵۱۲۹۲۹-۸۵۹۹۳۹۳خیابان امام رضا (ع)، امام ضا ۲۸، کوچه گلچین
207خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانعمارت1محسن جلالیان ملائیخیابان امام رضا (ع)، خیابان عنصری، نبش عنصری ۱
208خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانغدیر1اکرم السادات غفاریان نیاخیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۹
209خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفاخته1خیابان امام رضا (ع)، مقابل خیابان عنصری، پلاک ۵۷۳
210خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفارس2نافع طائی نیا۲۲۳۴۶۱۶-۲۰خیابان شیرازی، کوچه مسجد ملاهاشم، جنب حمام برق
211خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانفرات1لیث شریف زادهخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲ (کوچه کربلا)، کوچه دراز (شهید حسنی)، پلاکهای ۶۸و۷۰
212خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشهرام1خیابان طبرسی، بازارچه شهید آستانه پرست، جنب پاسگاه حرم
213خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشیرزاد1خیابان امام رضا ۸- تقاطع دوم سمت چپ - کوچه ابوهادی - پلاک ۳۴
214خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانصافات1سید علیرضا الطباطبایی القمیخ امام رضا (ع)، امام رضا ۱۸، پلاکهای ۲۲و۲۴
215خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانصدرا1جعفر اخلاقی مصلحخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۶، پلاک ۸
216خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانضیافت1حسین صدرزاده خراسانی۸۵۳۳۱۸۸-۸۵۳۴۸۸۷خیابان امام رضا (ع)، بین امام رضا ۱۱ و چهارراه دانش، جنب بازار فرش
217خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشفق1محمد کاظم سیبویه۲۲۱۴۸۷۰-۲۲۲۱۵۶۰خیابان خسروی نو، کوچه آیت اله خامنه‌ای، مقابل فضای سبز، پلاک ۲۸
218خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشقایق1علی جاودانی پور۲۲۱۸۴۴۴-۷خیابان خسروی نو، بازار سرشور، نبش سرشور ۲۰
219خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسیبا1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه فروزان
220خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسید جلال2ضلع جنوبی بازار رضا، جنب بانک سپه
221خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشادتوس1غلامعلی شریفی صحیخیابان طبرسی، بازارچه شهید استانه پرست، نبش کوچه حوض امیر، پلاک ۲۵۵
222خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشاهین1 امیر صفار خراسانی۸۵۴۹۹۵۱-۸۵۴۴۸۵۴میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار امام رضا (ع)، بعد از کوچه دوم، پلاک ۶۷
223خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشایان1حمیدرضا شایان راد۲۲۵۵۵۵۲-۴خیابان طبرسی، مقابل بیمارستان جوادالائمه، پلاک ۴۳۸
224خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشایگان1مهسا جوادخ امام رضا (ع)، امام رضا ۱۸، کوچه کامکار، پلاک ۲۳
225خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانشباهنگ2۸۵۹۴۲۶۳-۸۵۳۱۲۳۶خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، پلاک ۲۶
226خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمحسن1فهیمه رسولیخیابان طبرسی ۲۵ - کوچه جوادیه - پلاک ۸۵
227خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمحبان زهرا1حسین صالحیخیابان دانش شرقی - دانش شرقی ۱۲ - کوچه شهید فغفور مغربی- پلاک ۱۰۰
228خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمحمدزاده1خیابان آزادی، کوچه مخابرات، انتهای کوچه آیت ا.. قمی، جنب فاطمیه شیرازیها
229خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمختار1مجتبی احمدیخیابان امام رضا ۱۶- عنصری۳ - پلاک ۲۷
230خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمروارید1خیابان امام خمینی، چهارراه مدرس، پشت بانک ملت
231خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمعین1خلیل سرادارخیابان شهید شیرودی، بعد از چهارراه شیرودی، نرسیده به شیرودی ۱۵/۱
232خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمعین درباری1سید هاشم معین درباریخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۹، کوچه حسینیه فاطمیون
233خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانملائکه1احد دلخواهخیابان آیت ا... شیرازی، کوچه ملا هاشم، بازارچه شهید آستانه پرست، انتهای کوچه ضیا،، پلاک ۱۷
234خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگلدیس1علیرضا حمیدپور بحریه۸۵۴۷۳۸۰-۸۵۱۹۷۹۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، چهارراه دوم، سمت چپ
235خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگلزار1محمد کشاورز۸۵۲۶۰۷۱-۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۹، کوچه آرام
236خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگنجینه بنادر1علی اکبر مشمول۸۵۳۲۹۰۷-۱۲خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۸، بعد از چهارراه اول، پلاک ۲۳
237خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگوهر1۸۵۲۴۰۹۷-۸خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه شهید جوانمرد
238خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمارال1سعید صراف‌زاده زرگر۸۵۲۰۲۹۸-۸۵۱۴۷۱۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ (کوچه فروزان)، کوچه صاحب علم، پلاک ۱۸
239خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانماهان1جعفر جعفری نسبخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸ (کوچه فروزان)، کوچه ربیعی (پشت هتل تهران)
240خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانماهور1خیابان امام رضا (ع)، عنصری ۴، پلاک ۳
241خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمسافران1بهجت مسکین نوازخیابان ۱۷ شهریور، عنصری شرقی، نسترن، نسترن ۷، پلاک ۴/۴۳
242خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکیش2محمد نیکو۸۵۳۲۵۰۰-۳خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۱
243خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکیمیا1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم
244خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگرانمهر1مدرس یک، پلاک ۴۵
245خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگل1میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه هادیخان
246خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانگل نرگس1اکرم قربانیخیابان امام خمینی- امام خمینی۳۹ -پلاک ۱۶
247خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکریم خان2مرضیه خاکشور ایدو۸۵۴۹۴۰۷-۸۵۴۴۰۷۷خیابان امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۲
248خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکریمه1محمد تقی عبداللهیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۴، کوچه شهید مظفری، پلاک ۱۱۴
249خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکنعان1محمد یوسف رجبعلی‌پور چرمی۸۵۳۴۷۷۳-۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، کوچه صاحب علم، پلاک ۱۷
250خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکوروش1رضا عطار۲۲۲۳۶۴۴-۶بلوار شهید مدرس، جنب دفتر هواپیمایی، انتهای مجتمع تجاری رضا
251خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکویر
252خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانقصر خورشید1رضا غدیر‌زاده طوسیمیدان هفده شهریور، بلوار شهید شیرودی، بین شیرودی ۵ و ۷
253خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانقصرآیدین1حسین مظاهری حبیبی۸۵۳۲۷۳۵-۸ خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۹، سه راه اول سمت راست، کوچه نیک اختر، پلاک ۳۷
254خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانقطیف2سمیر شماسیمیدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه شمشاد، پلاک ۶۸
255خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانقو1مجید وحیدی نوغانیخیابان امام رضا (ع)، نبش دانش غربی یک
256خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکاشانی1بی بی‌زهرا منزوی کاشانیخیابان امام رضا (ع)، ابتدای دانش شرقی، کوچه نیکدل، پلاک ۲۴۰
257خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکاکتوس1شمس ا... اسدیخیابان امام رضا (ع)، کوچه فروزان
258خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانکاویان1رضا زمانی امروز۸۵۱۲۲۵۷-۸۵۹۶۳۲۰خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، پلاک ۱۲/۱
259خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیاران2فهیمه شکیبایی فرد۸۵۳۱۴۳۰-۴خیابان دانش، دانش شرقی ۱۲، کوچه شهید فغفور مغربی، پلاک ۱۰۳
260خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیاس1سعید طباخ شیرازی۸۵۴۲۷۱۵-۸۵۴۲۷۱۹خیابان امام خمینی، میدان ۱۰ دی، مقابل بانک سپه
261خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننیلگون1مهدی محمدپور۳۴۲۶۶۹۵-۸خیابان هفده شهریور، عنصری شرقی، نبش نسترن ۷
262خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیزد1محمدرضا دهقان نیریخیابان آیت ا... بهجت، آیت ا... بهجت ۱، پلاک۱۲۷
263خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانیزدان1۸۵۳۲۰۱۰، ۱۱خیابان امام رضا، دانش شرقی ۱۲، کوچه ششم
264خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمهدیار1حمیده قدیری3692123بلوار شارستان - کوچه حمام ابوالفضلی - کوچه شهید محسن رئوف
265خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانسیوان1بهزاد سقاء گندم آبادی۸- ۸۵۵۶۷۵۵امام رضا ۲۸ - نبش حسینیان ۹ - پلاک ۴۷
266خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمهرگان1۸۵۱۶۵۵۱-۸۵۱۲۲۲۸خیابان امام رضا - امام رضا ۲ - کوچه کربلا
267خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمودت2مجید سخاوتی۸۵۲۶۲۴۶-۵۰خیابان امام رضا (ع)، دانش غربی ۷، کوچه مهر آور، نبش کوچه گلها
268خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمهاجر1۸۵۹۳۹۲۳-۸۵۴۶۷۰۴خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه جوانمرد، پلاک ۲۷
269خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمیقات1هادی سینی چیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲۸، کوچه گلچین
270خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمینا1ابوالقاسم دهقانی نغندرخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵۴، پلاک ۹ (حاشیه میدان ۱۵ خرداد)
271خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمیلاد نور2محمد حسین وجدانی۲۲۲۸۶۹۳-۲۲۳۹۶۷۶-۸خیابان چمران، جنت غربی، مقابل بانک صادرات
272خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننارون1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۴، نبش چهارراه اول، پلاک ۷
273خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننارنج1جواد گودرزیخیابان طبرسی، نبش کوچه جوادیه و فتوحی
274خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننجمه1بازار سرشور - سرشور ۲۷ - کوچه دوم سمت چپ - پلاک ۵۸
275خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانمیچکا1حسین‌پور حسینی گلستانیخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، کوچه مهر آئین، پلاک ۴۸
276خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننسیم شرق1خیابان امام رضا (ع)، امام رضا۸، چهارراه دوم، سمت چپ، پلاکهای۶۶و ۶۸
277خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننصیر1علیرضا قمری سبزواری۸۵۹۵۵۱۴-۸۵۹۱۳۲۸خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۶
278خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننفیس1سعید ملجائی۲۲۲۶۸۵۱-۲۲۱۶۵۳۳میدان بیت المقدس، کوچه نخودبریز‌ها، پلاک ۱۸۱
279خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننقش جهان1خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۸
280خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننقوی1خیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۱۰، چهارراه سوم، بروبروی مهمانپذیر الزهرا
281خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننور1فاطمه دادخواه ورنوسفادرانی۸۵۳۰۸۶۰-۸۵۴۶۹۶۳خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۱۹، انتهای کوی فرهنگ، پشت دارالشفاء موسی بن جعفر (ع)
282خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننوین1علی اکبر نخئی۲۲۱۵۷۷۴-۲۲۱۵۳۶۳میدان بیت المقدس، کوچه نخودبریز‌ها، پلاک ۱۲۷
283خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننیکا1فرزاد در محمدی طوسیخیابان امام رضا (ع)، دانش شرقی ۸، بعد از چهارراه اول، پلاک ۲۳
284خراسان رضویمشهدهتل آپارتماننینوا1حیدر تارینخیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۲، کوچه اعتماد، پلاک ۶۷
285خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانهزار و یک1حسین خوشرو غیاثی۸۵۱۵۷۵۶-۸۵۹۸۹۳۵خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۸، پلاک ۸۳
286خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانهامون1محمد علی نخعی مقدمخیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی ۶ - پلاک ۳
287خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانهستی1عبدالوهاب جمشید نژادخیابان امام رضا ۵۶- پلاک ۴
288خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانهلال1بلال حسینی قوچانیخیابان شیرازی، شیرازی ۲۱، پلاک ۷۷
289خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانوالا1۲۲۱۱۹۵۸-۹خیابان پاسدارن، پاسداران۳، پلاک ۱/۱۰۳
290خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانوثوقی2ضلع شرقی بازار رضا، نبش کوچه شهید وثوقی
291خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانولایت1فاطمه امامی۲۲۴۰۲۱۹-۲۲۴۰۲۱۶خیابان طبرسی، کوچه حوض امیر، پلاک ۵۷
292خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانونوس1مریم محمودی؟ ضلع جنوبی بازار رضا، جنب تاکسی بازار
293خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانویستا1
294خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانویلا1مجید حسینی ابریشمی۲۲۲۲۳۴۶-۸امام خمینی ۳- پلاک ۱۶ و ۱۸
295خراسان رضویمشهدهتل آپارتمانهشت بهشت1سید ابوالفضل جلیلی برادرانخیابان خسروی نو - خیابان اندرز گو ۲ - سمت چپ - بن بست اول - پلاک ۳۶

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)