میهمانان هتل چرا شکایت می کنند و چه انتظاراتی دارند؟

انتظارت میهمانان در هتل چیست؟

• وقتی‌ که میهمانان درباره چیزی شکایت می‌‌کنند انتظار دارند که با ایشان با احترام رفتار شود. برای مثال:

میهمانان می خواهند نتیجه شکایات خود را ببینند.

• میهمانان می خواهند که به آنها اعتقاد داشته باشیم.

• میهمانان میخواهند که فرد مشخصی‌ مسئولیت مشکل را بر عهده گیرد و تصمیمات مناسبی نیز در اسرع وقت اتخاذ شود.

• میهمانان نمی خواهند که بین دپارتمان‌های مختلف هتل سرگردان شوند و هیچ کس مسئولیت مشکلات ایشان را به گردن نگیرد.

• میهمانان می خواهند که هتل برایشان ارزش قائل شود و به شایستگی پاسخگوی مشکلات ایشان باشد.

• آخرین چیزی که میهمانان می خواهند بحث و جدل است.

شکایت میهمانان در واقع فرصتی بی‌ نظیر است تا اشتباهات خود را متوجه شده و سطح خدمات به میهمانان را افزایش دهیم. همچنین اگر میهمانان پاسخ مناسبی دریافت کنند میزان وفاداری ایشان حتی نسبت به کسانی‌ که هیچ شکایتی نمی کنند بیشتر است. شکایت میهمانان در واقع فرصتی است که نباید هرگز نادیده گرفته شود.

دلیل شکایات میهمانان چیست؟

کیفیت خدمات و اتاق نامناسب است برای مثال اتاق به خوبی‌ توسط واحد خانه داری نظافت نشده  و یا حوله تمیز در حمام قرار نگرفته است.

• میهمانان اگر احساس کنند که برای هتل اهمیتی ندارند نارضایتی خود را ابراز می کنند. احوالپرسی نکردن و یا تاخیر بیش از حد در ارائه سرویس از مواردی هستند که باعث نارضایتی میهمانان می‌‌شوند.

• میهمانان ممکن است به خاطر خدمات نا مناسب و یا تاخیر در خدمات رسانی نارضایتی خود را ابراز کنند.

• میهمانان ممکن است از امکانات اتاق ناراضی باشند و یا راهرویی که اتاقشان در آن واقع شده پر سر و صدا باشد.

• در بعضی‌ مواقع ممکن است میهمان با توضیحاتی که ارائه می‌‌دهیم قانع نشود. در این موقع باید با سرپرست مربوطه خود تماس بگیریم.

منبع

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

فرانت آفیس ۰ نظر

الگوی چرخه مهمان در هتل چیست و دارای چه مولفه هایی است؟ (بخش دوم)

مرحله اشغال اتاق در این مرحله، همکاران فرانت آفیس با کمک خدمات مهمان باید به روشی‌ دقیق سرویس دهی‌ کنند. علاوه بر آن، همکاران فرانت آفیس با رسیدگی دقیق به

فرانت آفیس ۰ نظر

شرحی بر دپارتمان فرانت آفیس در هتل

فرانت آفیس ، به عنوان مرکز عصبی هر هتلی شناخته می شود. کسانی که در این بخش فعالیت می کنند در واقع به اموری نظیر خوشآمد گویی به میهمانان در بدو

فرانت آفیس ۰ نظر

وجه تمایز میهمانان در هتل

میهمانان ویژه در هتل باید بالاترین سطح آداب و معاشرت را رعایت کنند و دارای ویژگیهای خاصی‌ باشند. این ویژگی‌‌ها اصولا هیچ ارتباط مستقیمی‌ با وضعیت مالی میهمان یا کلاس

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!