لیست هتل‌های استان خراسان رضوی

ردیفاستانشهرستاننوع واحدنام واحدستارهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1خراسان رضویمشهدهتلاترک4عبداله عزیزی3647093میدان بیت المقدس
2خراسان رضویمشهدهتلارس3طاهری7644445میدان فردوسی
3خراسان رضویمشهدهتلالغدیر4غفوریان – میر یزدی2250334چهارراه شهدا- ابتدای خیابان آزادی
4خراسان رضویمشهدهتلآذربایجان2محمد حسن رستگار مقدم۳-۲۲۸۰۹۶۱چهارراه شهدا
5خراسان رضویمشهدهتلایران4سعید اسدزاده2228010خیابان خسروی نو
6خراسان رضویمشهدهتلآیران1حسن شجاعی باغدارخیابان امام رضا-امام رضا۱۰-بعدازچهارراه اول
7خراسان رضویمشهدهتلبهارستان3محراب قوچانی8530335خیابان امام خمینی- نبش امام خمینی ۶۸
8خراسان رضویمشهدهتلپارس3فرهانی8689200صیاد شیرازی
9خراسان رضویمشهدهتلپارسا3جواداحمدنژادایدلیکی2212840خیابان آزادی –کوچه مخابرات
10خراسان رضویمشهدهتلپردیس3آبیزی2223914خیابان امام خمینی
11خراسان رضویمشهدهتلپردیسان3قاسم هنرمند8791821بزرگراه شهید کلانتری
12خراسان رضویمشهدهتلتهران3فرشته موسوی8540091خیابان امام رضا – امام رضا ۸
13خراسان رضویمشهدهتلتوریست توس4علی محمدحسین‌زاده هنزائیجاده سنتو- ابتدای جاده قوچان
14خراسان رضویمشهدهتلجم3مجاور8590041خیابان پاسداران
15خراسان رضویمشهدهتلجواهری3آرش شریف جواهری8543376امام رضا- امام رضا۶
16خراسان رضویمشهدهتلجنت3علی یکداش2255690خیابان خسروی نو- بعد ازبانک سپه
17خراسان رضویمشهدهتلخاور3محمدحسین نخفروش8541250خیابان امام رضا
18خراسان رضویمشهدهتلخورشید1حسین خورشیدی فرخیابان دانشگاه-بین دانشگاه۱۲و۱۴
19خراسان رضویمشهدهتلرضا3سعید می‌ریان2253093خیابان طبرسی-بین طبرسی۱۴و۱۶
20خراسان رضویمشهدهتلرضویه3مجیدروحبخش3653611میدان بیت المقدس
21خراسان رضویمشهدهتلزیتون3تیموری8597010خیابان پاسداران
22خراسان رضویمشهدهتلسبلان18528243خیابان امام رضا- امام رضا ۹
23خراسان رضویمشهدهتلسحاب3لیلاعبدالکریم زاده حصارگلستان- مقابل پمپ بنزین
24خراسان رضویمشهدهتلسلام4سهراب ارجمندخیابان پاسداران ۶
25خراسان رضویمشهدهتلسیمرغ3میدان هفده شهریور-نبش چهاراه شهدا
26خراسان رضویمشهدهتلشمس1حسین سالمیان2233126خیابان خسروی نو-بازارسرشور-نبش سرشور۱۹
27خراسان رضویمشهدهتلشهریار3کاظم عرب8594117خیابان امام رضا – کوچه فروزان
28خراسان رضویمشهدهتلصبا3حسین زارع7277415میدان فردوسی- بلوارشهید قره نی
29خراسان رضویمشهدهتلصدر3غلامحسین حسنی8436802خیابان دانشگاه
30خراسان رضویمشهدهتلصابر1سیدمحسن قاسمی2233310خیابان خسروی نو-اندرزگوی۱۴-پلاک۱۱۱
31خراسان رضویمشهدهتلطرقبه3سیدعلی می‌رشعبانیجاده طرقبه
32خراسان رضویمشهدهتلفجر2مسعود جباری8590311خیابان عنصری – نبش عنصری ۹
33خراسان رضویمشهدهتلفردوسی32216162چهارطبقه – بلوارمدرس- نبش مدرس ۱
34خراسان رضویمشهدهتلبین المللی قصرالماس4علیرضا سزاوار8090خیابان امام رضا-بین امام رضا۱۴و۱۶
35خراسان رضویمشهدهتلفردیس38552600خیابان امام رضا (ع) -امام رضا۱۸
36خراسان رضویمشهدهتلکاج1برات علی قلی نژاد2225528خیابان امام خمینی
37خراسان رضویمشهدهتلکیهان1رضوانی نژاد8513073خیابان امام رضا- کوچه کربلا
38خراسان رضویمشهدهتلمشهد4عباس زاده2222701خیابان امام رضا- نبش امام رضا ۱و۳
39خراسان رضویمشهدهتلمعراج1جعفرعرفانیان2255877خیابان شیرازی-روبروی پارکینگ شماره ۴حرم
40خراسان رضویمشهدهتلمجتمع جهانگردی3محمدنوروزی روشانوند۳۴۳۴۵۶۵-۷۰بلوارجمهوری اسلامی- خیابان پروین اعتصامی۲۶
41خراسان رضویمشهدهتلمدائن3سیدمحمدحسینی8596031خیابان امام رضا- نبش امام رضا ۷
42خراسان رضویمشهدهتلمینو4نجم آبادی8541166خیابان امام رضا-بین امام رضا ۱۶و۱۸
43خراسان رضویمشهدهتلمیامی3حمیدمسکین نواز8540848خیابان امام رضا (ع) - امام رضا۳۵-پلاک۱۴
44خراسان رضویمشهدهتلنور3عصمت السادات کوچکی2232970خیابان خسروی نو
45خراسان رضویمشهدهتلنیایش3غفارمحمدزاده2218601چهارراه شهدا- خیابان آزادی
46خراسان رضویمشهدهتلناهید1امیر مادر شاهیان8426043خیابان راهنمائی
47خراسان رضویمشهدهتلهانی پارس1امیرمخملی2229677خیابان خسروی نو- بلوارسرشور۸-پلاک۸۶
48خراسان رضویمشهدهتلهلیا3محمدمادرشاهیانخیابان امام رضا –امام رضا ۸-جنب مهدیه
49خراسان رضویمشهدهتلهمراز1سعیددلدار3447977میدان هفده شهریور-خیابان عنصری شرقی-روبروی عنصری۳-پلاک۶۲
50خراسان رضویمشهدهتلپارساوا1سیدعلی غفاریان8545381خیابان امام رضا-امام رضا۱۱-پلاک۱۲
51خراسان رضویمشهدهتلسرای امین1علیرضا بهزادیان3652140میدان نواب صفوی-بلوارمصلی- بین مصلی۱و۳
52خراسان رضویمشهدهتلمنجی1حمیدباقرزاده8555222ضلع جنوبی بازاررضا-نبش شیخ طوسی۹
53خراسان رضویمشهدهتلهاترا3علی پورعزیز چنعانیان8552550خیابان امام رضا-دانش غربی-کوچه بازارسرشور-نبش سرشور۳۷
54خراسان رضویمشهدهتلمدینه1اصل خان محمدی2212834خیابان شیرازی- کوچه ملاهاشم – کوچه ضیاء
55خراسان رضویمشهدهتلیکتا1مرتضی صفری مقدم8592868ضلع جنوبی بازار رضا-نبش شیخ طوسی۱۵
56خراسان رضویمشهدهتلمدینه الرضا3سیدکاظم کاظمی
57خراسان رضویمشهدهتلهرند38531760ضلع جنوبی بازار رضا
58خراسان رضویمشهدهتلهما ۲3محمدرضا اردبیلی7611001بلوار خیام
59خراسان رضویمشهدهتلنیکو1ابوالفضل سیفی3640091خیابان امام رضا
60خراسان رضویمشهدهتلنیما3شریفی پور3686801خیابان طبرسی-نبش جوادیه
61خراسان رضویمشهدهتلمجلل درویشی3محسن درویشی8080خیابان امام رضا (ع) -بین امام رضا۲۴و۲۶
62خراسان رضویمشهدهتلکوثر3وزیری پوریزدی3651640حاشیه بازاررضا
63خراسان رضویمشهدهتلکیان3محمد اخگر8535310خیابان امام رضا –کوچه کربلا
64خراسان رضویمشهدهتلگل گندم1خیابان امام رضا (ع) -امام رضا۶۴-نبش چهارراه اول
65خراسان رضویمشهدهتللاله38408047خیابان کوهسنگی – نبش کوهسنگی ۲۴
66خراسان رضویمشهدهتلفانوس دریا3وجیه اله احمدی8514545خیابان امام رضا- نبش امام رضا ۲۲
67خراسان رضویمشهدهتلبین المللی قصرطلایی3امیرسزاوار8036خیابان امام رضا_
68خراسان رضویمشهدهتلعماد3مسعودزاهدپیشه2222122میدان طبرسی- خیابان نوغان-نبش نوغان۵
69خراسان رضویمشهدهتلشیراز38419247خیابان دانشگاه
70خراسان رضویمشهدهتلسایه3خیابان امام رضا (ع) -امام رضا۵-کوچه چهنو
71خراسان رضویمشهدهتلسهند28552980خیابان امام رضا (ع) -امام رضا۲-کوچه صاحب علم
72خراسان رضویمشهدهتلسفیران1 ابوالقاسم سراجیخیابان هفده شهریور-جنب پاساژ کویتی ها
73خراسان رضویمشهدهتلستاره شرق1جعفرزارعخیابان بهار- نبش شوش ۵
74خراسان رضویمشهدهتلتارا4فریدالدین عطار2216100خیابان شیرازی
75خراسان رضویمشهدهتلدیپلمات3حسین عابدین زاده2213778میدان راه آهن-خیابان کامیاب۳۲
76خراسان رضویمشهدهتلخیام3محمد حسن نظری2227083ابتدای خیابان شیرازی
77خراسان رضویمشهدهتلرازی3احسان عطار8548222میدان ده دی-ابتدای خیابان رازی
78خراسان رضویمشهدهتلخانه سبز3محمدهادی فقیه نیا7273738میدان توحید-جنب مجتمع نصر
79خراسان رضویمشهدهتلتوس3سیدعلی هاشمی2222922خیابان شیرازی- کوچه ملک
80خراسان رضویمشهدهتلتوحیدنوین3مصطفی طائی نیاخیابان امام رضا (ع) -امام رضا۳-پلاک۴۰
81خراسان رضویمشهدهتلتوکل3سعیددلدار8555870خیابان فدائیان اسلام-نبش چهارراه اول-سمت چپ
82خراسان رضویمشهدهتلثامن3حسن دنیویبلوار وکیل آباد- ابتدای ویلاشهر
83خراسان رضویمشهدهتلپارسه3علیرضا روبندفروش8535303خیابان دانش غربی – خیابان کامیاب –پلاک ۶۰
84خراسان رضویمشهدهتلایساتیس3محمودمرشدیان8556612خیابان امام رضا-امام رضا۳۴-پلاک۳۴
85خراسان رضویمشهدهتلاولیاء1فرزبدمیدان شهدا-خیابان شیرازی۲۱-پ۸۸
86خراسان رضویمشهدهتلالمپیا3علی نجفی8550206خیابان امام رضا۸-نبش چهارراه دوم
87خراسان رضویمشهدهتلآبان4امیر سینی چیبلوارپیروزی – مقابل پیروزی ۵۵
88خراسان رضویمشهدهتلآریا3حسن طالعی فاز8549919خیابان امام رضا- چهارراه دانش
89خراسان رضویمشهدهتلآزادی4محمد قانعی2251927خیابان آزادی
90خراسان رضویمشهدهتلآسیا4محمدآقاملک2258876خیابان پاسداران
91خراسان رضویمشهدهتلامیرکبیر3رسول چاره ای2231643کوچه ملک
92خراسان رضویمشهدهتلامینیان3جواد امینیان حیدری8543146خیابان عنصری
93خراسان رضویمشهدهتلادریس3محمد علی تابعیمیدان بیت المقدس
94خراسان رضویمشهدهتلاطلس3امیرسامان سایه بان8545061میدان بیت المقدس
95خراسان رضویمشهدهتلاعیان3حمیدخسروی8519848میدان بیت المقدس
96خراسان رضویمشهدهتلاستقلال1برادران2225244خیابان شیرازی- کوچه ملک
97خراسان رضویمشهدهتلآتی2جوادرستگارمقدمخیابان امام رضا۳۲-نبش چهارراه دوم
98خراسان رضویمشهدهتلعرش38551220خیابان دانش غربی-خیابان کامیاب سمت راست مقابل هتل آپارتمان پارسه
99خراسان رضویمشهدهتلفرهنگ وهنر3رضافرهادی8552059میدان ده دی-خیابان رازی غربی -نبش زاری۱
100خراسان رضویمشهدهتلگلستان3میدان امام خمینی-انتهای خیابان فیاض بخش
101خراسان رضویمشهدهتلمیثاق3محسن خداوردی5010641بلواروکیل آباد –اقبال لاهوری
102خراسان رضویمشهدهتلسقاء1یاسرشخم گر۸۵۵۴۷۱۰-۰۵۱۱انتهای دانش شرقی۱۲-کوچه ابوهادی
103خراسان رضویمشهدهتلجواد4مجتبی ازقندی2227507خیابان امام رضا- امام رضا۳
104خراسان رضویمشهدهتلقصرنیلی32226867خیابان خسروی نو- انتهای کوچه آیت اله خامنه ای
105خراسان رضویمشهدهتلپانیذ3 فرهاد رحیمیان8544877خیابان امام رضا –امام رضا۲۳
106خراسان رضویمشهدهتلامیر2علیرضاصاحبکار2221300چهارراه شهدا- ابتدای خیابان آزادی
107خراسان رضویمشهدهتلفرید3فریدعطار8400502خیابان احمد آباد
108خراسان رضویمشهدهتلدانشور3محسن ارجمندخیابان چمران-چمران۸
109خراسان رضویمشهدهتلارگ1ابوالفضل طیبی مقدم۱۳-۸۵۵۵۳۱۰خیابان امام رضا (ع) -امام رضا۱۱
110خراسان رضویمشهدهتلطبرستان3طالبیان2254315بازارچه شهید آستانه پرست
111خراسان رضویمشهدهتلفردوس4میلانی8540830خیابان امام رضا- نبش کوچه فروزان
112خراسان رضویمشهدهتلآرامیس3محمدمهدی عباس زادگان8552850خیابان گلستان غربی_روبروی حسینیه اخوان
113خراسان رضویمشهدهتلقدس2زین العابدین حاتمی نیا2226831خیابان خسروی نو
114خراسان رضویمشهدهتلهما۱3حمیدربانیمیدان احمدآباد
115خراسان رضویمشهدهتلپارسیان3جواددست دوزعراقیخیابان کوهسنگی – نبش کوهسنگی ۱۵
116خراسان رضویمشهدهتلپاسارگاد1خیابان امام رضا- امام رضا ۶۵و۶۷
117خراسان رضویمشهدهتلپارمیدا3حمیدباقرزاده8590400خیابان امام رضا- امام رضا۲۴
118خراسان رضویمشهدهتلجواهر شرق1فرامرزشریف جواهری8597977خیابان امام رضا
119خراسان رضویمشهدهتلجهان3خیرآبادیان2250085خیابان امام رضا
120خراسان رضویمشهدهتلثامن الحج3بلوارخیام- نبش خیام ۲۳
121خراسان رضویمشهدهتلرضوان12216491بازارچه شهید استانه پرست
122خراسان رضویمشهدهتلحافظ1جوادمهدیان2222022خیابان خسروی نو
123خراسان رضویمشهدهتلحکمت1عباس حکمت8545502خیابان رازی
124خراسان رضویمشهدهتلخاتم3محمدوارسته8596788انتهای بازار سرشور
125خراسان رضویمشهدهتلالماس4حسین قلمیانخیابان امام رضا (ع) - امام رضا۴و۶
126خراسان رضویمشهدهتلپارس قدیم12224030خیابا ن امام خمینی-نبش امام خمینی۲۶-جنب بانک مرکزی
127خراسان رضویمشهدهتلبستان3سعید برهانی فر2222663خیابان خسروی
128خراسان رضویمشهدهتلباختر3خدابندهخیابان امام خمینی-سه راه دارائی-خیابان پاسداران
129خراسان رضویمشهدهتلآفاق3محمدرضارحمانی2280218چهارراه شهدا-خیابان آیت اله بهجت-پشت باغ نادری
130خراسان رضویمشهدهتلآراد1زهرازمانیان زینلیخیابان امام رضا –چهارراه دانش-نبش دانش ۱۱غربی
131خراسان رضویمشهدهتلالوند3محمدابراهیم کریمیان8552955خیابان ملک الشعرابهار-ملک الشعرابهار۶-کوچه خوش عین
132خراسان رضویمشهدهتلآپادانا3محمدعلی امینی پوستچی طوسی2217166خیابان خسروی نو
133خراسان رضویمشهدهتلآفریقا2ناصرالشریعتی3425851خیابان هفده شهریور – عنصری شرقی
134خراسان رضویمشهدهتلاشراق3خیابان آخوندخراسانی۲۰/۱-اولین سه راه سمت جپ
135خراسان رضویمشهدهتلاحرار1معینی8531368خیابان امام رضا- انتهای دانش شرقی
136خراسان رضویمشهدهتلارم3تهرانی8544026خیابان امام رضا- امام رضا۷
137خراسان رضویمشهدهتلنجف3حسن محبوبیان3663580خیابان امام رضا-کوچه عیدگاه-بن بست جاوید
138خراسان رضویمشهدهتلنگین3مصطفی می‌رشعبانی2251330خیابان طبرسی-خیابان نوغان
139خراسان رضویمشهدهتلنگین زمرد13670268خیابان نواب صفوی-حاشیه میدان عدالت
140خراسان رضویمشهدهتلدوستی1محمددرستکار۵۲۲۰۰۹۳-۰۵۱۱شهرستان سرخس- حاشیه میدان الغدیر
141خراسان رضویمشهدهتلماندگار1خیابان طبرسی-انتهای طبرسی۱۱-کوچه آصفی
142خراسان رضویمشهدهتلمدرس3آهنگرزاده2216736خیابان طبرسی – کوچه بهمن
143خراسان رضویمشهدهتلکوه نور1یاوری2258589خیابان آیت آله شیرازی
144خراسان رضویمشهدهتلکیانا3سیدمهدی کیش بافانخیابان امام رضا۲-کوچه صاحب علم
145خراسان رضویمشهدهتلقائم12258892چهارراه شهدا- شیرازی
146خراسان رضویمشهدهتلفیروزه3مرادی8599740میدان ترمینال مسافربری
147خراسان رضویمشهدهتلطوبی3عباس حمیدیخیابان شیرازی- شیرازی۳-پلاک۲۴۳
148خراسان رضویمشهدهتلصدف1مرتضی تاجی2229243میدان راه آهن- اول خیابان شهید هاشمی نژاد
149خراسان رضویمشهدهتلشارستان3حسن توسلی2289302خیابان خسروی- اندرزگو۱۷
150خراسان رضویمشهدهتلصادقیه32233311خیابان خسروی نو- کوچه خامنه ای- کوچه قنادی
151خراسان رضویمشهدهتلسخاوت1عباس سخاوتی2251364ابتدای خسروی نو
152خراسان رضویمشهدهتلسعدی12218285خیابان سعدی
153خراسان رضویمشهدهتلسی برگ3امیرناظران8401335خیابان احمدآباد-نبش سی متری اول بلواررضا
154خراسان رضویمشهدهتلسینا1کریمی ترشیزی2236135خیابان آزادی
155خراسان رضویمشهدهتلمعصومی (جهان سابق) 3مهدی خیرآبادیانامام ضا۱۰-بعدازچهارراه اول- نبش سه راهی
156خراسان رضویمشهدهتلمتل بام طرقبه1
157خراسان رضویمشهدهتلپاسارگادگناباد3
158خراسان رضویمشهدهتلپردیسان جام1
159خراسان رضویمشهدهتلرضا (جغتای) 3
160خراسان رضویمشهدهتلجوادیه3خیابان طبرسی۲۵-پلاک۷۱0
161خراسان رضویمشهدهتلیاقوت شرق1خانم گوهری3443233خیابان هفده شهریور-خ عنصری شرقی-بین نسترن۲و۴
162خراسان رضویسبزوارهتلکاملیا3محمدنوبخت علیزاده سبرواز۲۲۲۰۰۰۱-۰۵۷۱سبزوار- میدان سربداران
163خراسان رضویگنابادهتلمهمانسرای بیدخت گناباد3گناباد-بیدخت-بعدازطالقانی-جنب شهردای
164خراسان رضویسرخسهتلابریشم سرخس1

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)