لیست هتل‌های استان چهار محال و بختیاری

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آزادیهتل3چهارمحال وبختیاریشهرکرد
2ارمهتل1چهارمحال وبختیاریفارسان
3زاگرسهتل1چهارمحال وبختیاریلردگان
4زردکوههتل1چهارمحال وبختیاریکوهرنگ
5فجرهتل1چهارمحال وبختیاریبروجن
6قصر احمدهتل1چهارمحال وبختیاریکوهرنگ
7کوهرنگهتل3چهارمحال وبختیاریکوهرنگ
8گلهای سامانهتل1چهارمحال وبختیاریشهرکرد
9مهمانسرای جهانگردیهتل1چهارمحال وبختیاریشهرکرد
10لالههتل1چهارمحال وبختیاریشهرکرد
11رفاه گسترهتل1چهارمحال وبختیاریشهرکرد

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)