لیست هتل آپارتمان‌های استان اردبیل

ردیفاستانشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپردیس سرعین2
2اردبیلسرعینهتل آپارتمانسرچشمه1
3اردبیلاردبیلهتل آپارتمانقصر شادی1
4اردبیلسرعینهتل آپارتمانایلار1
5اردبیلاردبیلهتل آپارتمانارشاد3
6اردبیلاردبیلهتل آپارتمانطاووس2
7اردبیلسرعینهتل آپارتمانهادی1
8اردبیلسرعینهتل آپارتمانفلامینگو1
9اردبیلسرعینهتل آپارتمانشمس1
10اردبیلسرعینهتل آپارتمانسپید3
11اردبیلاردبیلهتل آپارتماندنیز1
12اردبیلسرعینهتل آپارتمانجهان نما1
13اردبیلسرعینهتل آپارتمانجام جم1
14اردبیلسرعینهتل آپارتمانتخت جمشید2
15اردبیلسرعینهتل آپارتمانپانی1
16اردبیلسرعینهتل آپارتمانامین2
17اردبیلسرعینهتل آپارتمانامیرحسین1
18اردبیلاردبیلهتل آپارتمانالناز1
19اردبیلاردبیلهتل آپارتماناترک3
20اردبیلسرعینهتل آپارتمانآنا2
21اردبیلسرعینهتل آپارتمانتخت طاووس1
22اردبیلسرعینهتل آپارتمانزیتون1
23اردبیلسرعینهتل آپارتمانصفا1
24اردبیلسرعینهتل آپارتمانملت1
25اردبیلسرعینهتل آپارتمانصدف1
26اردبیلسرعینهتل آپارتمانآراز1
27اردبیلسرعینهتل آپارتماننسترن1
28اردبیلسرعینهتل آپارتمانستاره شهر1
29اردبیلسرعینهتل آپارتمانحمید1
30اردبیلسرعینهتل آپارتمانآناهیتا1
31اردبیلسرعینهتل آپارتمانساحل1
32اردبیلسرعینهتل آپارتمانآبشار2
33اردبیلسرعینهتل آپارتمانکوثر1
34اردبیلسرعینهتل آپارتمانفانوس2
35اردبیلسرعینهتل آپارتمانپردیس1
36اردبیلسرعینهتل آپارتمانفدک1
37اردبیلسرعینهتل آپارتمانآرتا1
38اردبیلسرعینهتل آپارتمانمهدی1
39اردبیلسرعینهتل آپارتمانماهان1
40اردبیلاردبیلهتل آپارتمانخیام2
41اردبیلسرعینهتل آپارتماندریا1
42اردبیلسرعینهتل آپارتمانارک1
43اردبیلسرعینهتل آپارتمانسالار1
44اردبیلسرعینهتل آپارتمانونوس1
45اردبیلسرعینهتل آپارتمانامید ارشاد1
46اردبیلاردبیلهتل آپارتمانارم1
47اردبیلاردبیلهتل آپارتماندربار2
48اردبیلاردبیلهتل آپارتماناحسان2
49اردبیلاردبیلهتل آپارتمانآلتین2
50اردبیلاردبیلهتل آپارتمانآتا1
51اردبیلاردبیلهتل آپارتمانتماشا2
52اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپینار2
53اردبیلاردبیلهتل آپارتمانامپراطور2
54اردبیلاردبیلهتل آپارتمانعمارت1
55اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپیمان1
56اردبیلاردبیلهتل آپارتمانرضوان3
57اردبیلاردبیلهتل آپارتمانصدرا1
58اردبیلاردبیلهتل آپارتمانآریانا1
59اردبیلاردبیلهتل آپارتمانستاره آذربایجان1
60اردبیلاردبیلهتل آپارتمانسفیر1
61اردبیلاردبیلهتل آپارتمانآتاناز1
62اردبیلاردبیلهتل آپارتمانبیستون1
63اردبیلاردبیلهتل آپارتمانباستان1
64اردبیلاردبیلهتل آپارتمانشایان1
65اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپارس نیک1
66اردبیلاردبیلهتل آپارتمانمهر1
67اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپارسا1
68اردبیلپارس آبادهتل آپارتمانطاووس مغان1
69اردبیلاردبیلهتل آپارتماناورانوس3
70اردبیلاردبیلهتل آپارتمانکسری1
71اردبیلاردبیلهتل آپارتمانپاسارگاد1
72اردبیلاردبیلهتل آپارتمانتشریفات1
73اردبیلاردبیلهتل آپارتمانافق طلایی1
74اردبیلاردبیلهتل آپارتمانآپادانا1
75اردبیلاردبیلهتل آپارتمانکاکتوس1
76اردبیلاردبیلهتل آپارتمانعدل1
77اردبیلاردبیلهتل آپارتمانقهوه سویی3
78اردبیلاردبیلهتل آپارتمانامیر1

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)