برچسب "هتل ریتز کارلتون"

مطالب آموزشی ۲ نظر

قسم نامه هتل ریتز کارلتون، دورنمای خدمات در صنعت هتلداری

قسم نامه به عنوان اصل اعتقادی هتل ریتز کارلتون قلمداد میشود و تمامی‌ همکاران باید به آن پایبند باشند و به عنوان افراد حرفه ای در حیطه خدمات باید به یکدیگر

فرانت آفیس ۰ نظر

نقش و جایگاه کانسیرج در هتل های بین المللی چیست؟

کانسیرج در هتل به عنوان رابط میان هتل و مهمان برای ارائه خدمات در هتل و یا بیرون از محیط آن است. این بخش به نحوی وظایفی پیشرفته تر از

مطالب آموزشی ۰ نظر

لبخند بزنید، ما بازیگران اصلی‌ هستیم (اصول اعتقادی در هتل های بین المللی ریتز کارلتون)

امروزه با توجّه به رقابت شدید میان هتل‌های بین المللی برای بدست آوردن سهم بزرگتری از بازار مشتریان، لزوم توجه به رضایتمندی مهمانان و وفاداری آن‌ها به شدت احساس می‌‌شود. در